• Hrajeme o náš kraj

Webové stránky projektu

Hlavní cíl:

Zvětšit povědomí a zapojení mladých lidí do rozhodovacích procesů v kraji a regionální politiky prostřednictvím diskuzí a přímého kontaktu s politiky pomocí různých diskuzí a dobrovolnických činností.

 

Jednotlivé cíle:

1. Informovat mládež o rozhodovacích procesech v kraji a regionální politice
2. Podpořit zájem o komunitní život
3. Zvýšit angažovanost mladých lidí v regionální politice
4. Zprostředkovat přímý kontakt mladých lidí s politickými zástupci

 

Harmonogram projektu

Pět tematických diskuzí (duben – srpen 2012)
Tématické diskuze jsou hlavním nástrojem zprostředkování přímého kontaktu účastníků projektu Hrajeme o náš kraj a politiků do něj zapojených. Pomocí těchto pěti diskuzí chceme identifikovat, rozebrat problémy a otázky důležité pro rozvoj našeho kraje a poskytnout návrhy řešení těchto záležitostí. Výsledky těchto setkání budou dále použity v dalších aktivitách v rámci projektu Hraje se o náš kraj. Diskuze budou probíhat mezi mladými lidmi, kteří se zúčastní tohoto projektu, experty na dané téma a politiky.

Dvě vlakové diskuze (červen a září 2012)
Hlavní myšlenkou vlakových diskuzí, je ukázat, kam až náš kraj sahá a jak je propojený. Akce v pohybu jsou přirozeně atraktivnější, než běžné diskuze. Vlak se pro tento účel jeví jako nejideálnější prostředek, pro pohodlné diskuze. Mladí účastníci dostanou možnost dozvědět se více o tématech důležitých pro kraj. Při cestování krajem budou probíhat diskuze a bude též k dispozici kupé s informacemi o kraji, neziskových organizacích a programu Mládež v Akci.

Tři fotbalové turnaje (červen a červenec 2012)
Fotbalové turnaje v duchu zábavného odpoledne si kladou za cíl přiblížit osobnosti politiků mladým lidem, kteří se z vlastní vůle neangažují ve veřejném dění a nezajímají se o politiku. Skrze fotbalové turnaje dojde k provázání politiků a studentů a k jejich spolupráci. K dispozici bude i stan s informacemi o kraji, neziskových organizacích a programu Mládež v Akci, kde si studenti budou moci s osobnostmi kraje u občerstvení neformálně popovídat.

72 hodin dobrovolníkem (říjen 2012)
V aktivitě 72 hodin pro náš kraj chceme zapojit místní obyvatele do rozvoje komunit, ve kterých žijí. Tímto dojde nejen k navýšení identity s místem, podpory dobrovolnictví a zlepšení sousedských vztahů, ale i zlepšení života v obci. Místní obyvatelé si mohou vybrat konkrétní aktivity, které budou provádět po dobu 72 hodin. Po skončení mohou v aktivitách pokračovat, případně se více angažovat v místních organizacích jako dobrovolníci.

Workshopy dobrovolníků (září – říjen 2012)
Nabídneme mladým účastníkům možnost participace na projektu prostřednictvím vlastních workshopů nebo diskuzí na jimi zvolená témata. Ten kdo bude chtít takovou akci zorganizovat tak může LOS oslovit a mi jim nabídneme finanční, osobní a materiální podporu a kontakty potřebné pro úspěšné uspořádání workshopu nebo diskuze.

Sociální a informační kampaň a online volební průvodce
Kampaň má dva cíle: A) Informovat o tom co to je kraj, jaké má kompetence, jaké jsou rozhodovací procesy, jak to na krajích „chodí“ a to prostřednictvím online průvodce a B) promování zapojení do veřejného života. Aktivní účast na veřejném životě chceme postavit na principu „buď INů“: Buď INformovaný, Buď INiciativní, Buď INovativní. Pomocí online volebního průvodce chceme poskytnout veřejnosti předvolební informace ve smyslu celorepublikového průvodce, který je produkcí Idnes.

facebook # # # ...spoj se s námi!
Aktuality

Story Café je na světě!

SolidARTbrary (Solidarity through art and human library) je projekt financovaný programem Erasmus+ Vzdělávaní dospělých. Projekt cílí na podporu tolerance, solidarity a sociální inkluze skrze rozvoj kompetencí vzdělavatelů, multiplikátorů a tvůrců ,,vzorců chování a jednání“ v oblasti vzdělávání dospělých.

 Více...

Mezinárodní WS v rámci projektu PEAS

V rámci mezinárodního projektu PEAS byl ve dnech 25. 8. - 31. 8. 2017 realizován již 2. workshop, během něhož jsme vytvořili vzdělávací kurz v tématu Finanční management pro začínající podnikatele a start upy.

 Více...

PUBLIKACE POLÁCZEK JE NA SVĚTĚ

Drazí kolegové, je co slavit. Společně se studenty jsme prozkoumali část historie i současnosti u našich polských sousedů! Pokud nevíte kam na výlet, ochutnejte něco z toho, co jsme pro Vás napsali.

 Více...
Archiv novinek
©2003 - 2017 copyright LOSonline.eu