• Partnership for Entreprenorial Advance of Society In A Productive On Going Development (PEAS)

The project KA2 supported by EU.

What is it about?

Entrepreneurship can be defined by the individual’s ability to turn ideas into practice. It includes creativity, innovation, risk, and ability to plan and manage projects in order to achieve objectives.
The project contributes to the objectives of Small Business Act. Only 37% of EU citizens want to have their own business (be self-employed), compared to 51% as recorded in China and the US. To stimulate entrepreneurship in the EU the Small Business Act was issued. The project proposes activities and actions supporting the Small Business Act objectives.
The EU promotes the entrepreneurial spirit as a key- factor for competitively and has emphasized the importance of developing an entrepreneurial culture at an European level, by encouraging an appropriate behavior and by encouraging developing entrepreneurial competences to its citizens. An EU report states that: “Entrepreneurial education represents an engine for the future development and a source of inspiration for tomorrow’s entrepreneurs. In order to remain competitive, Europe must invest in its citizens, in their competences, in their capacity to adapt and to innovate”.

Aim and objectives

The GENERAL AIM of the project is offering learning and training opportunities through an integrated entrepreneurial training program by 4 organizations from Europe. This aim will be reached according to the following SPECIFIC

OBJECTIVES:
O1: Developing entrepreneurial competences for 100 adults from Europe, by implementing a future business during the 24 months of project;
O2: Acquiring competences in the field of entrepreneurial education for 32 adult trainers;
O3. Growing the organizational capacity for transnational collaborations for dissemination of the results, and the methods used within the project

Key activities for the target group:

A.1. PROJECT MANAGEMENT is a transversal activity assumed by ASN and involves planning, coordinating, evaluation and reporting the specific activities and adopting the necessary corrections, where there is the case, from the initial planning. It lasts on the whole project duration and involves a management team formed of: project manager and financial manager.

A1.1. Technical management involves forming the team, holding online working meetings periodically, organising transnational meetings between partners, agreeing upon the working methodology within the partnership.

A1.2. Financial management involves a permanent update of the budget, verifying the eligibility of the expenses, making the acquisitions, making the cash flow.

A1.3. Monitoring– to monitor the implementation of the activities on time and budget, monitoring the indictors and the aimed objectives, making the project plan, technical implementation reports, filling in worksheets in order to monitor the project activities.

A.2.PROMOTING AND DISSEMINATION

A2.1. Organizing conferences– there will be organized 2 press conferences, 1 at the beginning of the project and 1 at the end of the project.

A.2.2. Organizing disseminating events. In the last 3 months of implementation, there will be held 4 dissemination events, where it will be presented the project, its course over the 2 years, achieved results, reached indicators. Every partner will organize a dissemination event in his country, where there are going to be invited: entrepreneurs, NGOs representatives, local authorities, etc.

A.2.3. Writing, producing and dissemination of the promotion materials. Every partner will be responsible of making the content of one promotion material (brochure, flyer, poster). Every partner will commonly establish the frame of the visibility elements for each of these materials, during the online meetings. The promoting will be done through conferences as well as online on the project site, on the facebook pages of all partners.

A.2.4. Making the entrepreneurial kit. The entrepreneurial kit will be developed by the experts involved in the project (trainers) and it will be an important way of promoting the project’s results in every country, and it will be published on the project site, and it can be downloaded. Also, the kit will be disseminated at the dissemination events.( A.2.2), held in every country.

A.3.ENTREPRENEURIAL MOBILITIES

A.3.1. Development of training materials for entrepreneurial courses. The materials for the entrepreneurial training courses will be developed during the 4 transnational courses together with an integrated program for entrepreneurship. This program will be adopted and introduced in the activities and the objectives of the partner countries.

The 4 transnational workshops will have the next topics:

Organisational Management
Financial Management
Marketing
Entrepreneurship in European context
A.3.2. Entrepreneurial training activities . After every of the 4 workshops, the participants will make, within their organisations which they have represented in the workshops, courses with 25 persons that wish to improve their entrepreneurial competences, in setting up their own business in the future.

*Current offer:
Training course in Romania

Website of the project

Activities in Czech Republic

Organizational management meeting (May,2017)

The meeting of organizers solving current issues and following the timeline of the project. The main topic of this meeting was a frame for educational outcomes as well as update of ,,how to communicate within the partnerships projects”.

Click here to get to more info

WS – Financial management (August, 2017 – Liberec)

Financial management How to work with the financies in entrepreneurship context & Developing an educational material for potential entrepreneurs

The GENERAL AIM of the project is offering learning and training opportunities through an integrated entrepreneurial training program by 4 organizations from Europe. This aim will be reached according to the following

SPECIFIC OBJECTIVES:
O1: Developing entrepreneurial competences for 100 adults from Europe, by implementing a future business during the 24 months of project;
O2: Acquiring competences in the field of entrepreneurial education for 32 adult trainers;
O3. Growing the organizational capacity for transnational collaborations for dissemination of the results, and the methods used within the project

 

facebook # # # ...spoj se s námi!
Aktuality

Mezinárodní WS v rámci projektu PEAS

V rámci mezinárodního projektu PEAS byl ve dnech 25. 8. - 31. 8. 2017 realizován již 2. workshop, během něhož jsme vytvořili vzdělávací kurz v tématu Finanční management pro začínající podnikatele a start upy.

 Více...

PUBLIKACE POLÁCZEK JE NA SVĚTĚ

Drazí kolegové, je co slavit. Společně se studenty jsme prozkoumali část historie i současnosti u našich polských sousedů! Pokud nevíte kam na výlet, ochutnejte něco z toho, co jsme pro Vás napsali.

 Více...

Mezinárodní školení pro pracovníky s mládeží v Liberci

Srdečně Vás zveme k účasti na projektu Story of my origin, který se uskuteční v Liberci 20. – 28. 5. 2017 (včetně dnů na cestu). Školení se zaměřuje na rozvoj kompetencí při práci se Story tellingem a metodami orální historie v kontextu vzdělávání. Účastníci obdrží certifikát o absolvování školení. Veškeré výdaje spojené s pobytem, stravou a materiálem jsou hrazeny programem Erasmus plus.

 Více...
Archiv novinek
©2003 - 2017 copyright LOSonline.eu