Průvod dobrovolnictví

LOS společně s KSK Liberec, Annolk, LHH Dobromyslí a Motyčkovic klikou uspořádal 3.11.2011. v Liberci Průvod dobrovolníků
Pro návštěvníky byly připravené dílny na nám. Dr.E. Beneše.

Rok 2011 byl vyhlášen Radou ministrů EU Evropským rokem dobrovolnictví (ERD). Hlavní myšlenkou celé akce je podněcovat a podporovat úsilí, které vyvíjejí Evropská unie, členské státy, místní a regionální orgány, aby občanské společnosti vytvořily podmínky pro dobrovolnictví a zajistily větší zviditelnění dobrovolných činností, a to zejména výměnou zkušeností a osvědčených postupů. Cílem Evropského roku dobrovolnictví je vytvoření prostředí příznivého pro dobrovolníky, zlepšení kvality dobrovolných činností, uznání a ocenění dobrovolné činnosti a zlepšení povědomí o hodnotě a významu dobrovolnictví.

Gestorem Evropského roku dobrovolnictví v České republice je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, které na přípravě aktivit tohoto roku intenzivně spolupracuje také s dalšími resorty.

Průvod dobrovolníků je součástí Týdne dobrovolnictví (31.10. – 7.11.), který je vyvrcholením celého ERD. K výzvě patronky ERD Dagmar Hoferkové (Dobrovolnické centrum Ostrava) se připojilo celkem 12 měst po celé České republice. Každé město se bude snažit oslovit co nejširší veřejnost a ukázat jí, že dobrovolníci existují a zaslouží si pozornost. Více informací o ERD a programu celého týdne naleznete na www.dobrovolnik.cz.

facebook # # # ...spoj se s námi!
Aktuality

Story Café je na světě!

SolidARTbrary (Solidarity through art and human library) je projekt financovaný programem Erasmus+ Vzdělávaní dospělých. Projekt cílí na podporu tolerance, solidarity a sociální inkluze skrze rozvoj kompetencí vzdělavatelů, multiplikátorů a tvůrců ,,vzorců chování a jednání“ v oblasti vzdělávání dospělých.

 Více...

Mezinárodní WS v rámci projektu PEAS

V rámci mezinárodního projektu PEAS byl ve dnech 25. 8. - 31. 8. 2017 realizován již 2. workshop, během něhož jsme vytvořili vzdělávací kurz v tématu Finanční management pro začínající podnikatele a start upy.

 Více...

PUBLIKACE POLÁCZEK JE NA SVĚTĚ

Drazí kolegové, je co slavit. Společně se studenty jsme prozkoumali část historie i současnosti u našich polských sousedů! Pokud nevíte kam na výlet, ochutnejte něco z toho, co jsme pro Vás napsali.

 Více...
Archiv novinek
©2003 - 2017 copyright LOSonline.eu