• Poláczek

Hlavní cíl:

Podpořit a stimulovat spolupráci (& kontakty mezi mladými lidmi) na česko – polském pohraničí za pomocí týdenního setkání a uspořádáním workshopů na českých a polských školách, které budou podporovat vzájemné porozumění k sousedům za hranicí.

Jednotlivé cíle:

1. Bojovat proti stereotypům a předsudkům o našich sousedech
2. Zvýšit motivaci účastnit se aktivně veřejného života lokálních komunit
3. Podporovat rovné příležitosti v příhraničí
4. Vytvořit skupinu mladých lidí, kteří se stanou aktivními v příhraniční oblasti

Harmonogram projektu

Školení účastníků, 4.11. – 11.11. 2011
Školení pro 18 studentů (9 z Čech, 9 z Polska), které vás obeznámí s metodami a nástroji jak připravit a uspořádat interaktivní workshop pro žáky a mládež z regionu.

Workshopy ve školách, listopad 2011
Workshopy zaměřené na toleranci (mezinárodní komunikace mezi sousedy) a aktivní účast mládeže ve společnosti uspořádané minimálně na dvou školách v Polsku a na dvou v Čechách. Workshopy budou prováděny v mezinárodních trojicích. Na každou trojici čekají dva jednodenní workshopy.
Kouč z každé země vám bude nápomocen při přípravě a vyhodnocení workshopů.

Putovní výstava z workshopů
Výstava bude sloužit jako nástroj pro sdílení našich zkušeností s ostatními a prosazovat česko – polskou spolupráci. Naším cílem je ukazovat výstavu ve školách, kulturních centrech a radnicích. To záleží na strategii, pro kterou se rozhodnou naši účastníci.

facebook # # # ...spoj se s námi!
Aktuality

Story Café je na světě!

SolidARTbrary (Solidarity through art and human library) je projekt financovaný programem Erasmus+ Vzdělávaní dospělých. Projekt cílí na podporu tolerance, solidarity a sociální inkluze skrze rozvoj kompetencí vzdělavatelů, multiplikátorů a tvůrců ,,vzorců chování a jednání“ v oblasti vzdělávání dospělých.

 Více...

Mezinárodní WS v rámci projektu PEAS

V rámci mezinárodního projektu PEAS byl ve dnech 25. 8. - 31. 8. 2017 realizován již 2. workshop, během něhož jsme vytvořili vzdělávací kurz v tématu Finanční management pro začínající podnikatele a start upy.

 Více...

PUBLIKACE POLÁCZEK JE NA SVĚTĚ

Drazí kolegové, je co slavit. Společně se studenty jsme prozkoumali část historie i současnosti u našich polských sousedů! Pokud nevíte kam na výlet, ochutnejte něco z toho, co jsme pro Vás napsali.

 Více...
Archiv novinek
©2003 - 2023 copyright LOSonline.eu