• Poláczek

Hlavní cíl:

Podpořit a stimulovat spolupráci (& kontakty mezi mladými lidmi) na česko – polském pohraničí za pomocí týdenního setkání a uspořádáním workshopů na českých a polských školách, které budou podporovat vzájemné porozumění k sousedům za hranicí.

Jednotlivé cíle:

1. Bojovat proti stereotypům a předsudkům o našich sousedech
2. Zvýšit motivaci účastnit se aktivně veřejného života lokálních komunit
3. Podporovat rovné příležitosti v příhraničí
4. Vytvořit skupinu mladých lidí, kteří se stanou aktivními v příhraniční oblasti

Harmonogram projektu

Školení účastníků, 4.11. – 11.11. 2011
Školení pro 18 studentů (9 z Čech, 9 z Polska), které vás obeznámí s metodami a nástroji jak připravit a uspořádat interaktivní workshop pro žáky a mládež z regionu.

Workshopy ve školách, listopad 2011
Workshopy zaměřené na toleranci (mezinárodní komunikace mezi sousedy) a aktivní účast mládeže ve společnosti uspořádané minimálně na dvou školách v Polsku a na dvou v Čechách. Workshopy budou prováděny v mezinárodních trojicích. Na každou trojici čekají dva jednodenní workshopy.
Kouč z každé země vám bude nápomocen při přípravě a vyhodnocení workshopů.

Putovní výstava z workshopů
Výstava bude sloužit jako nástroj pro sdílení našich zkušeností s ostatními a prosazovat česko – polskou spolupráci. Naším cílem je ukazovat výstavu ve školách, kulturních centrech a radnicích. To záleží na strategii, pro kterou se rozhodnou naši účastníci.

facebook # # # ...spoj se s námi!
Aktuality

Mezinárodní školení pro pracovníky s mládeží v Liberci

Srdečně Vás zveme k účasti na projektu Story of my origin, který se uskuteční v Liberci 20. – 28. 5. 2017 (včetně dnů na cestu). Školení se zaměřuje na rozvoj kompetencí při práci se Story tellingem a metodami orální historie v kontextu vzdělávání. Účastníci obdrží certifikát o absolvování školení. Veškeré výdaje spojené s pobytem, stravou a materiálem jsou hrazeny programem Erasmus plus.

 Více...

Živá knihovna v Liberci

Myslíš, že homosexuálové jsou poznat na první pohled? Myslíš, že prostitutka má potěchu z klientů? Myslíš, že na perníku může ujet jen idiot bez rozumu? Přemluv svého učitele a přijď se jich zeptat přímo behěm Živé knihovny. Více info zde:

 Více...

GROW IT UP - mezinárodní školení pracovníků s mládeží

Týdenní intenzivní školící kurz, který pomůže pracovníkům s mládeží s organizováním komunitních aktivit se vzdělávacím přesahem. 24 účastníků z 9 zemí EU a Norska si vyzkouší na vlastní kůži všechny fáze projektového managementu, a to včetně organizace vlastní aktivity!

 Více...
Archiv novinek
Portál IloveNisa

Informační portál Euroregionu Nisa

©2003 - 2017 copyright LOSonline.eu