• I love Nisa-Nysa-Neisse

Hlavní cíle

• Rozvoj spolupráce a kapacit dobrovolnických organizací působících v příhraničním regionu – Libereckém kraji – skrze síťovací setkání a účast na společných dobrovolných aktivitách podporujících a propagujících dobrovolnictví jako důležitý aspekt občanského života.

• Rozvoj spolupráce a kapacit organizací pracujících s dobrovolníky v Euroregionu Nisa skrze síťovací setkání, přípravu a realizaci společných projektů a dobrovolné činnosti přeshraničního charakteru.

• Vytvoření fungující spolupráce a permanentní nabídky dobrovolnických, kulturních a vzdělávacích aktivit pro obyvatele Euroregionu Nisa skrze interaktivní portál Ilovenisa.cz.

Aktivity

Jednotlivé aktivity jsou silně provázány. Propojení má tvar spirály, kdy z jedné aktivity vzrůstá aktivita další a rozvíjí ji takovým způsobem, aby bylo reálné dosažení výše uvedených cílů. V závislosti na tom jsme vybrali dvě roviny aktivit: aktivity s krátkým časovým horizontem a okamžitým dopadem x aktivity dlouhodobé s postupným vzrůstáním dopadu na komunitu.

Seznam aktivit:

1. Výměny mládeže (Wake up, neighbours; Poláczek; Dny dobrovolnictví)
2. Síťování (setkávání s NNO z ERN)
3. Lokální aktivity (Průvod dobrovolníků, Dobrovolník na 72 hodin – uskuteční se v příštím roce)
4. Doplňující aktivity (kurzy polštiny, knihovnička, konferenční setkání NNO)
5. Portál Ilovenisa.eu

facebook # # # ...spoj se s námi!
Aktuality

Story Café je na světě!

SolidARTbrary (Solidarity through art and human library) je projekt financovaný programem Erasmus+ Vzdělávaní dospělých. Projekt cílí na podporu tolerance, solidarity a sociální inkluze skrze rozvoj kompetencí vzdělavatelů, multiplikátorů a tvůrců ,,vzorců chování a jednání“ v oblasti vzdělávání dospělých.

 Více...

Mezinárodní WS v rámci projektu PEAS

V rámci mezinárodního projektu PEAS byl ve dnech 25. 8. - 31. 8. 2017 realizován již 2. workshop, během něhož jsme vytvořili vzdělávací kurz v tématu Finanční management pro začínající podnikatele a start upy.

 Více...

PUBLIKACE POLÁCZEK JE NA SVĚTĚ

Drazí kolegové, je co slavit. Společně se studenty jsme prozkoumali část historie i současnosti u našich polských sousedů! Pokud nevíte kam na výlet, ochutnejte něco z toho, co jsme pro Vás napsali.

 Více...
Archiv novinek
©2003 - 2017 copyright LOSonline.eu