Idea projektu

Idea projektu spočívala v tom, abychom v rámci přeshraniční spolupráci ukázali možnosti dobrovolnické činnosti, vytvořili spolupráci mezi mladými lidmi z Euroregionu Nisa-Nysa-Neisse, kteří udržují kontakty a vytváří tak mosty mezi regiony, jenž fungují spíše jako ostrovy samy pro sebe. Tohoto cíle jsme chtěli dosáhnout skrze různé formy a podoby dobrovolnické činnosti v rámci jednoho víkendu v Liberci a okolí.

Co jsme vlastně dělali?

Celého setkání se zúčastnili Češi, Poláci a okrajově i Němci, jelikož byl problém sehnat z jejich strany účastníky. Všichni jsme se sešli 14. 10. 2011 v Liberci, kde jsme se na dva dny ubytovali poblíž přehrady s výhledem na Ještěd, který je symbolem regionu. Na Ještědu se rovněž konala naše první aktivita, pomineme-li seznamovací hry, ice-breakry a seznámení s programem a pravidly setkání. Všichni účastníci dostali zvláštní misi, při níž museli vykonat dva úkoly během dopoledne. Prvním úkolem bylo sesbírat odpadky v okolí Ještědu. Během toho se účastníci seznamovali s prostředím, dívali se na Čechy, do Polska, do Německa, docházelo k interakci mezi návštěvníky Ještědu a účastníky. Překvapivě nejčastějšími návštěvníky tohoto architektonického i přírodního skvostu regionu jsou právě Němci a Poláci. Účastníci sesbírali devět 80l pytlů. Na vítěze čekala sladká odměna. Druhým úkolem bylo vytvořit něco, co si lidé zapamatují, co bude zdobit místo nebo cestu k Ještědu. Účastníci však mohly použít pouze přírodní materiál, což je dovedlo k tomu, že upravili malý potůček a vytvořili imitaci mlýna ze šišek, listí a klacíků, které našli po cestě. Potůček navíc zatočili do symbolu kruhu na znamení spojení tří národů.
Celou tuto část jsme debriefovali a zjistili řadu zajímavých názorů a postojů a předně zpevnili skupinu dříve sobě neznámých mladých lidí. Sobota odpoledne se odehrávala v duchu workshopu a přípravy na happening. Workshopem jsme se zaměřili na společnou historii, která měla rozvinout hlubší diskusi během večerního volného času a koncertu a zároveň poukázat na společé osudy lidí a kulturních památek v regionu, čímž jsme si vytvořili východisko pro následující den a diskusi metodou World café. Podvečer a večer jsme chystali den následující, tedy malé happeningové akce v Liberci s konkrétním cílem: oživit prostor v Liberci, povzbudit interakci místních s cizinci a nabourat stereotypy. V rámci toho si účastníci připravili Free hugs, Welcome service a dva větší flash moby – Euroregionální svatbu před radnicí a mrznutí v obchodním centru Fórum, kam jsme přizvali dalších 50 osob z Liberce. Po přípravách jsme se vydali poslechnout si dobrou muziku a multikulturně si užívat zrozeného přátelství.

Den následující začal diskusí World café, kterou jsme zacílili na dobrovolnictví a využili poznatků z předešlého dne. Bylo pro nás důležité, aby si účastníci uvědomovali aspekty dobrovolnictví a uvědomovali si svůj osobní přínos v rámci dobrovolnictví – totiž to, že dobrovolníky jsou už delší dobu, a že tento vstup do formalizovaného dobrovolnictví jim může nabídnout i vlastní rozvoj a systematičtější činnost, než doposud činili v rámci svých preferenčních vztahů. Behem odpoledne už probíhali finální přípravy na happeningy, které probíhaly po celé odpoledne. Účastníci získali jasnou představu toho, čeho chtějí dosáhnout – totiž úsměvu a ukázání, že lidé spolu mohou vytvářet řadu dobrých a jednoduchých aktivit, jež jsou prakticky zdarma, a přitom být z různých míst, kultur i věku.

A jaké jsou výstupy projektu?

Celý projekt měl výborný vliv na účastníky i na komunity. Povzbudivě působil zejména na mladší účastníky, kteří už sami zorganizovali Free hugs ve svých městech. Dokonce i zmrznutí bylo provedene v malém městečku v Čechách i v Polsku. Značná část účastníků se navíc zapojila i do přípravy Průvodu dobrovolnictví, zúčastnila se i přeshraniční výměny PoláCzek a v současné době provádějí workshopy na školách v Euroregionu Nisa-Nysa-Neisse. Tímto projektem jsme rovněž zahájili spolupráci s novými neziskovými organizacemi. Účastníci od nás pravidelně získávají newsletter a připravujeme společně živou knihovnu na březen 2012 (30. – 31. 3.). Dva z nich (Polák a Češka) navíc připravují pod naší supervizí vlastní výměnu, kam přizvou i německého partnera.

Chcete vidět víc? Podívejte se na některá videa, která jsme pro vás připravili.

 

Fotogalerie zde

Videa

facebook # # # ...spoj se s námi!
Aktuality

Story Café je na světě!

SolidARTbrary (Solidarity through art and human library) je projekt financovaný programem Erasmus+ Vzdělávaní dospělých. Projekt cílí na podporu tolerance, solidarity a sociální inkluze skrze rozvoj kompetencí vzdělavatelů, multiplikátorů a tvůrců ,,vzorců chování a jednání“ v oblasti vzdělávání dospělých.

 Více...

Mezinárodní WS v rámci projektu PEAS

V rámci mezinárodního projektu PEAS byl ve dnech 25. 8. - 31. 8. 2017 realizován již 2. workshop, během něhož jsme vytvořili vzdělávací kurz v tématu Finanční management pro začínající podnikatele a start upy.

 Více...

PUBLIKACE POLÁCZEK JE NA SVĚTĚ

Drazí kolegové, je co slavit. Společně se studenty jsme prozkoumali část historie i současnosti u našich polských sousedů! Pokud nevíte kam na výlet, ochutnejte něco z toho, co jsme pro Vás napsali.

 Více...
Archiv novinek
©2003 - 2017 copyright LOSonline.eu