vEni Vidi uSi

Školení pro začínající organizace v programu EVS se konalo 2.9. – 10.9. 2010 v městě Kobuleti v Gruzii. 19 účastníků reprezentovalo tyto státy: Turecko, Polsko, Česká Republika, Moldavsko, Lotyšsko, Německo, Rusko, Itálie, Gruzie, Arménie, Ukrajina, Rumunsko.

Cílem školení bylo podpořit úspěšné uskutečnění EDS projektů mezi partnerskými zeměmi EECA. Účastníci byli seznámení s konceptem a filosofií programů Mládež v akci a Evropská dobrovolná služba. Zjistili, jak se do těchto programů efektivně zapojit a jak udržet kvalitu projektů. Získali znalosti, dovednosti a postoje potřebné k realizaci EDS projektů a zároveň měli prostor ke sdílení vlastních zkušeností.

Celé školení provázelo téma interkulturality, jednotlivé aktivity byly zaměřeny na to, jak spolupracovat napříč zeměmi z EECA, jak porozumět lidem reprezentující různé kultury a v neposlední řadě, jak zapojit účastníky s nižšími příležitostmi pro EDS.

Komentář:

Petra Lamačová (účastnice):
„Zajímavou zkušeností pro mě byly aktivity spojené s tématy komunikace, řešení konfliktu a interkulturní učení. Většinu z těchto aktivit jsem sice znala, ale díky kulturním odlišnostem byl pro mne zážitek z těchto aktivit užitečný. Uvědomila jsem si, že kvůli kulturní odlišnosti bývají vzniklé konflikty hůře „vyřešitelné“, je zapotřebí daleko více tolerance.“

facebook # # # ...spoj se s námi!
Aktuality

Story Café je na světě!

SolidARTbrary (Solidarity through art and human library) je projekt financovaný programem Erasmus+ Vzdělávaní dospělých. Projekt cílí na podporu tolerance, solidarity a sociální inkluze skrze rozvoj kompetencí vzdělavatelů, multiplikátorů a tvůrců ,,vzorců chování a jednání“ v oblasti vzdělávání dospělých.

 Více...

Mezinárodní WS v rámci projektu PEAS

V rámci mezinárodního projektu PEAS byl ve dnech 25. 8. - 31. 8. 2017 realizován již 2. workshop, během něhož jsme vytvořili vzdělávací kurz v tématu Finanční management pro začínající podnikatele a start upy.

 Více...

PUBLIKACE POLÁCZEK JE NA SVĚTĚ

Drazí kolegové, je co slavit. Společně se studenty jsme prozkoumali část historie i současnosti u našich polských sousedů! Pokud nevíte kam na výlet, ochutnejte něco z toho, co jsme pro Vás napsali.

 Více...
Archiv novinek
©2003 - 2017 copyright LOSonline.eu