• NA VLNÁCH OBČANSTVÍ

Festival XXL ,,Akce o tom, že občanství není jenom občanka v tvojí kapse.”
8.-16.5.2010 v Liberci

 

Projekt Sailors on the CitizenShip (Na vlnách občanství) vznikl původně jako týdenní školící kurz pro pracovníky s mládeží a vzdělavatele. Cílem těchto setkávání bylo zatraktivnit téma (evropského) občanství pro mládež a připravit interaktivní metody, které mohou být aplikovány v praxi. Za 4 roky jsme na palubě přivítali 207 účastníků celkově ze 33 zemí, vytvořili 37 interaktivních metod a propluli 8 evropských zemích.

Další zastávkou projektu byl Liberec, kde v termínu 8.5 – 16.5.2010 proběhl velký festival neformálního vzdělávání. Severočeské město přivítalo 50 účastníků z 20 evropských zemí a nabídlo sdílení metod a příkladů dobré praxe z oblasti výchovy k občanství a účasti mládeže ve veřejném životě. Do projektu se v některých jeho částech zapojili i studenti TUL, pracovníci s mládeží z Liberecka a obyvatelé Liberce.

Patronem celého projektu je MuDr. Přemysl Sobotka

Patronaci nad dílčími akcemi v rámci projektu přislíbili
Prof. PhDr. Jan Sokol Ph.D.,SCs. – Festival metod neformálního vzdělávání
Mgr. Ondřej Liška – Den Diskuse s místními politiky
Ing. Ondřej Červinka – Den Studijních návštěvy

Projekt „Na vlnách občanství“ se skládá z několika jednotlivých částí:

Festival metod neformálního vzdělávání
Tématem festivalu je výchova k občanství a účast mládeže ve veřejném životě. Festival nabídne praktické ukázky (interaktivní workshopy, prezentace spojené s diskuzí), jak se s tématem občanství a celkově s neformální pedagogikou pracuje v jiných evropských zemích. Do festivalu se zapojí 50 účastníků setkání, dále budou pozváni univerzitní studenti a v neposlední řadě i pracovníci s mládeží z Libereckého kraje.

Studijní návštěvy
Účastníci projektu společně navštíví místní informační a iniciační centra pro mládež.

Diskuse s místními politiky
Diskuse se bude věnovat tématu: Výzvy a úspěchy politiky mládeže v praxi nabídne prostor pro sdílení zkušeností s politikou mládeže v jednotlivých evropských zemích. Diskuse proběhne formou interaktivní metody „World cafe“.

Happening a živá knihovna
Účastníci projektu připraví pro libereckou veřejnost velký happening spojený s mottem: “A kde jsi ty?” Bude zapojena živá knihovna, improvizační divadlo a workshop žonglování. To vše proběhne před Plazou Liberec.

Během celého setkání byl aktualizován online blog a youtube tv channely.

Hmotným výstupem ze setkání bude publikace s metodami a film o setkání
Více na webu projektu.

facebook # # # ...spoj se s námi!
Aktuality

Story Café je na světě!

SolidARTbrary (Solidarity through art and human library) je projekt financovaný programem Erasmus+ Vzdělávaní dospělých. Projekt cílí na podporu tolerance, solidarity a sociální inkluze skrze rozvoj kompetencí vzdělavatelů, multiplikátorů a tvůrců ,,vzorců chování a jednání“ v oblasti vzdělávání dospělých.

 Více...

Mezinárodní WS v rámci projektu PEAS

V rámci mezinárodního projektu PEAS byl ve dnech 25. 8. - 31. 8. 2017 realizován již 2. workshop, během něhož jsme vytvořili vzdělávací kurz v tématu Finanční management pro začínající podnikatele a start upy.

 Více...

PUBLIKACE POLÁCZEK JE NA SVĚTĚ

Drazí kolegové, je co slavit. Společně se studenty jsme prozkoumali část historie i současnosti u našich polských sousedů! Pokud nevíte kam na výlet, ochutnejte něco z toho, co jsme pro Vás napsali.

 Více...
Archiv novinek
©2003 - 2017 copyright LOSonline.eu