• PoláCzek – Jesteśmy sousedé

Datum konání: 30. října – 6. listopadu 2010

Již druhým rokem konaný projekt PoláCzek – Jesteśmy sousedé tentokrát proběhl v Kryštofově údolí. Projekt byl organizován LOS-Liberecká občanská společnost, o. s. a Centrum Inicjatyw UNESCO a financován polským ministerstvem zahraničních věcí,

Hlavní cíl:

Cílem projektu PoláCzek je podporovat a podněcovat spolupráci (se zvláštním zaměřením na vzájemný kontakt mezi mládeží) v česko-polském příhraničí pomocí pořádání školení a workshopů, které podporují vzájemné porozumění a poznávání mezi „sousedy“.

PoláCzek vznikl, aby:

• Nabourával naše stereotypy a předsudky o sousedech za hranicí.
• Podporoval motivaci účastníků k aktivnímu zapojení do veřejného života.
• Nabízel nové možnosti a příležitosti v příhraniční oblasti, která vede nerovný boj s vnitrozemím.
• Vytvořil skupinu mládeže, která bude vytvářet své aktivity v příhraničí v mezinárodním partnerství.
• Podporoval školy ve vzdělávání občanů Euroregionu, kteří budou otevření k „cizímu“prvku

Týdenního školení se účastnilo 10 účastníků z Polska a 10 z ČR. Jednalo se o studenty vysokých škol humanitního zaměření.

Obsahem školení byly* jazykové animace, workshopy na témata vlastní i národní identita nebo multikulturalita*.
Účastníci také získali dovednosti pro plánování, přípravu, provedení a vyhodnocení workshopu na téma interkulturního učení pro žáky posledních ročníků základní školy a studenty středních škol. Tyto workshopy posléze zrealizovali ve školách v českém a polském pohraničí, byly vytvořeny 4 metody workshopů a celková účast na workshopech byla 208 studentů.

Výstupem projektu byla výstava ve volnočasovém V-Klubu a publikace (ke stažení na webu).

Komentáře:

Justyna (účastnice):
„Díky účasti na projektu jsem měla možnost si osvěžit mé znalosti o spolupráci ve skupině a provádění workshopů. Je zajímavé, že práce s krajany není nutně jednodušší než práce s cizinci. Rovněž jsem objevila, že čeština není pouze srandovní, ale je také pěkná, bohatá a stojí za naučení se. Díky tomu se mi svět zase o něco zmenšil a zdá se mi víc dosažitelný. Pokud potřebuješ motivaci k učení se jazyka, najít cestu svého rozvoje, nebo jen chceš poznat jiné, PoláCzek je to, co hledáš!“

Eva (účastnice):
„PoláCzek pro mě nejdřív znamenal prostě možnost blíže se seznámit s Poláky, jejich kulturou, historií a životním stylem. Pak jsem ale zjistila, že celý projekt jde hlouběji, že je o poznávání nových lidí i sama sebe, boření jazykových bariér i vzájemných stereotypů. PoláCzek pro mě znamenal týden strávený ve skvělé společnosti s kreativními lidmi a nejen to. Dal nám šanci něco na vztahu Poláků a Čechů změnit a podílet se na jeho posílení.“

Domovská stránka PoláCzka
Fotogalerie

facebook # # # ...spoj se s námi!
Aktuality

Story Café je na světě!

SolidARTbrary (Solidarity through art and human library) je projekt financovaný programem Erasmus+ Vzdělávaní dospělých. Projekt cílí na podporu tolerance, solidarity a sociální inkluze skrze rozvoj kompetencí vzdělavatelů, multiplikátorů a tvůrců ,,vzorců chování a jednání“ v oblasti vzdělávání dospělých.

 Více...

Mezinárodní WS v rámci projektu PEAS

V rámci mezinárodního projektu PEAS byl ve dnech 25. 8. - 31. 8. 2017 realizován již 2. workshop, během něhož jsme vytvořili vzdělávací kurz v tématu Finanční management pro začínající podnikatele a start upy.

 Více...

PUBLIKACE POLÁCZEK JE NA SVĚTĚ

Drazí kolegové, je co slavit. Společně se studenty jsme prozkoumali část historie i současnosti u našich polských sousedů! Pokud nevíte kam na výlet, ochutnejte něco z toho, co jsme pro Vás napsali.

 Více...
Archiv novinek
©2003 - 2017 copyright LOSonline.eu