Difficult ??? 2

Školení Difficult ??? Organizátorem je LOS-Liberecká občanská společnost a školení je financováno z prostředků programu Evropské komise „Mládež v Akci“.

Školení Difficult ??? 2 proběhla v termínu 4.-10.06.2008 v Kryštofově Údolí. Školení se zúčastnilo celkově 22 pracovníku z 11 evropských zemí (ČR, Turecko, Slovinsko, Belgie, Francie, Portugalsko, Německo, Polsko, Lotyšsko, Itálie, Maďarsko)

Popisek: Školení Difficult ??? 2 je vytvořeno na míru pro pracovníky s problematickou mládeží. Jedná se především o mládež, která patří k znevýhodněným, či rizikovým skupinám, jako: mládež z přistěhovaleckých rodin, prvopachatelé, mládež z chudých částí velkých evropských měst atd.
Cílem školení je motivovat a připravit tyto pracovníky tak aby byli schopni lépe s touto mládeží pracovat a také aby byli schopni využít programu Mládež v akci (www.mladezvakci.cz) k motivování svojí cílové skupiny.
Školení Difficult ??? bylo vytvořeno před 16 měsíci a jeho první edice proběhla v Belgii v městě Brugge. Druhá edice proběhla v termínu 4.-10.06.2008 v Kryštofově Údolí v pensionu Údolanka. Organizátorem je LOS-Liberecká občanská společnost (www.losonline.eu) a školení je financováno z prostředků programu Evropské komise „Mládež v Akci“ .

Komentář: Školení se zúčastnilo celkově 22 pracovníku z 11 evropských zemí (ČR, Turecko, Slovinsko, Belgie, Francie, Portugalsko, Německo, Polsko, Lotyšsko, Itálie, Maďarsko)
V rámci školení proběhla návštěva v 2 Libereckých zařízeních, které se zabývá problematickou mládeží a to nízkoprahový klub V-Klub (třída 5.Května) a K-Centrum zabývající se drogovou závislostí mládeže (Rumunská ulice).

web .

facebook # # # ...spoj se s námi!
Aktuality

Story Café je na světě!

SolidARTbrary (Solidarity through art and human library) je projekt financovaný programem Erasmus+ Vzdělávaní dospělých. Projekt cílí na podporu tolerance, solidarity a sociální inkluze skrze rozvoj kompetencí vzdělavatelů, multiplikátorů a tvůrců ,,vzorců chování a jednání“ v oblasti vzdělávání dospělých.

 Více...

Mezinárodní WS v rámci projektu PEAS

V rámci mezinárodního projektu PEAS byl ve dnech 25. 8. - 31. 8. 2017 realizován již 2. workshop, během něhož jsme vytvořili vzdělávací kurz v tématu Finanční management pro začínající podnikatele a start upy.

 Více...

PUBLIKACE POLÁCZEK JE NA SVĚTĚ

Drazí kolegové, je co slavit. Společně se studenty jsme prozkoumali část historie i současnosti u našich polských sousedů! Pokud nevíte kam na výlet, ochutnejte něco z toho, co jsme pro Vás napsali.

 Více...
Archiv novinek
©2003 - 2017 copyright LOSonline.eu