Masters and Apprentices

European House bylo setkání různých národností a kultur v rámci EU, organizováno Osvětovým centrem rómov.

Setkání proběhlo od 11. – 18.4. 2006 v Novém meste nad Váhom (Slovensko). Byly pozvány skupiny z různých demografických oblastí: Slovensko, Česká Republika, Litva, Itálie, Malta, Holandsko.

Popisek:
Seminář Masters and Apprentices se uskutečnil pod hlavičkou Youth programů v akci 5. Prvním jeho cílem bylo sezvat mladé příznivce, kteří jsou aktivní v neziskovém sektoru a jsou členy neziskové organizace. Tato skupina tvořená mladými lidmi z členských států Evropské Unie, kandidujících států do Evropské Unie a pořádající turecké strany se zformovala za účelem další spolupráce na nejrůznějších společných projektech, které by podpořily následující body:

- podpora evropské mobility mládeže – podpora aktivit mladých lidí v mezinárodním
měřítku – zvýšení povědomí o jiných národech, kulturách – potlačení předsudků vyplývajících z neznalosti
mezi národy a s tím společná zvýšená míra
tolerance – zlepšení schopností reprezentovat svojí zemi a
kulturu – zlepšení komunikačních schopností mladých lidí
v cizím jazyce

Komentář: Seminář „Masters and Apprentices“ bych hodnotil ze dvou pohledů: obsahově a organizačně. Co se týče obsahové stránky, organizátoři připravili dobrý program pro první tři dny. Velice jsem uvítal nové nápady na energizéry a též se mě líbily některé z jejich aktivit. Slabší stránkou byl občas obsah jednotlivých bloků. Obzvláště během práce na projektech nebyl dostatečný čas na jejich dokončení (jedno odpoledne je zkrátka málo). Druhou nevýhodou byla slabá znalost angličtiny u některých školitelů, kteří měli být skupinám k dispozici během tvorby projektů. Naštěstí se organizátoři obrátili na člověka – školitele, který měl s těmito semináři větší zkušenosti a tudíž dal celému podniku lepší fasádu a hlavně strukturu. Samotní organizátoři, soudě podle jejich hodnocení projektů, neměli na dané téma, o nic větší zkušenosti než účastníci. Organizační stránka. V celku bych vyzdvihl tyto přednosti. Výborné ubytování a konferenční místnost v luxusním hotelu. Dobrá strava a bohatý kulturní program. Turci se opravdu snažili ukázat účastníkům část ze své kultury. A» již to byly klasické folk tance anebo návštěva čajovny. Menší problémy nastávaly s celkovou souzněností, kdy se časové intervaly čekání kolikrát nesnesitelně prodlužovaly. Toto mohlo být způsobeno buď tureckou mentalitou, která žije poklidnějším životem nebo taktickým prodlužováním z důvodu nenaplněnosti programu. Souhrnem bych hodnotil seminář spíše kladně. Byl to příjemně strávený týden v exotickém prostředí s lidmi, kteří mohou být dobrou inspirací pro budoucí projekty nebo dokonce potenciální partneři při realizaci některého z podniků.
facebook # # # ...spoj se s námi!
Aktuality

Story Café je na světě!

SolidARTbrary (Solidarity through art and human library) je projekt financovaný programem Erasmus+ Vzdělávaní dospělých. Projekt cílí na podporu tolerance, solidarity a sociální inkluze skrze rozvoj kompetencí vzdělavatelů, multiplikátorů a tvůrců ,,vzorců chování a jednání“ v oblasti vzdělávání dospělých.

 Více...

Mezinárodní WS v rámci projektu PEAS

V rámci mezinárodního projektu PEAS byl ve dnech 25. 8. - 31. 8. 2017 realizován již 2. workshop, během něhož jsme vytvořili vzdělávací kurz v tématu Finanční management pro začínající podnikatele a start upy.

 Více...

PUBLIKACE POLÁCZEK JE NA SVĚTĚ

Drazí kolegové, je co slavit. Společně se studenty jsme prozkoumali část historie i současnosti u našich polských sousedů! Pokud nevíte kam na výlet, ochutnejte něco z toho, co jsme pro Vás napsali.

 Více...
Archiv novinek
©2003 - 2017 copyright LOSonline.eu