Hrdinové naší doby

Aktuální akce

  • “Živá knihovna v Liberci”

V rámci projektu Hrdinové naší doby se zaměřujeme na podporu a rozvoj aktivního občanství, a to skrze osobní setkávání a motivaci mladých lidí k zapojení se do péči o veřejné zdroje ve smyslu res publica. Živou knihovnu organizujeme pravidelně pro školy z Liberce a okolí již 7 let a je jednou z metod, kterou v rámci projektu realizujeme.

Kdo se může zúčastnit:

Účast nabízíme všem školám (a v omezeném množství i veřejnosti), přičemž se soustředíme spíše na střední odborné školy a učiliště, případně poslední ročníky škol základních. Živá knihovna je organizovaná na dobu od 9:00 – 14:00 hodiny, pro max. 120 čtenářů. Veškerá účast je zdarma.

Všichni aktéři v Živé knihovně jsou dobrovolníci.

Více o akci: ZDE

Přihlašte svoji školu: ZDE

Cíle projektu

Posílení občanské společnost a zapojení mládeže do strukturovaného dialogu, a to skrze vznik nových mládežnických občanských iniciativ se znalostmi projektového managementu a zvýšení měkkých kompetencí mládeže.

Specifické cíle

SC1. Mládež má přehledné informace o právních a formálních procesech nutných k realizaci občanské iniciativy.

SC2. Mládež je motivovaná a kompetentní realizovat vlastní projekty od začátku do konce (strukturovaný dialog).

SC3. Mládež získává kompetence, které zvyšují šance na uplatnění se na trhu práce (zejména ICT, podnikavost, sociální a komunikační kompetence).

SC4. Město aktivně podporuje mládežnické iniciativy a předává je jako příklad dobré praxe dalším občanům.

Kdo:

Mládež ve věku 15 – 30 let
Studenti a učni, kteří jsou v terciálním systému vzdělávání. Na tuto skupinu míří drtivá většina aktivit a jsou naší primární cílovou skupinou. Výběr těchto osob bude probíhat pomocí 3. stupňového zapojení:
a. Motivace (Živá knihovna)
b. Zapojení (Strukturovaný dialog)
c. Tvorba a Reflexe (tvorba projektů a jejich prezentace, realizace a hodnocení projektů s plánováním dalších)

K získání osob využijeme formálního vzdělávacího systému a možnost zapojení školních klubů, časopisů, rad a parlamentů. Přijímáni budou na základě přihlášky přičemž prostor pro přihlášení bude mít 20 týmů s minimálním počtem členů 5 osob. Do výsledného kola se dostane maximálně 10 týmů.

Popis projektu ke shlédnutí

Časový harmonogram

facebook # # # ...spoj se s námi!
Aktuality

Story Café je na světě!

SolidARTbrary (Solidarity through art and human library) je projekt financovaný programem Erasmus+ Vzdělávaní dospělých. Projekt cílí na podporu tolerance, solidarity a sociální inkluze skrze rozvoj kompetencí vzdělavatelů, multiplikátorů a tvůrců ,,vzorců chování a jednání“ v oblasti vzdělávání dospělých.

 Více...

Mezinárodní WS v rámci projektu PEAS

V rámci mezinárodního projektu PEAS byl ve dnech 25. 8. - 31. 8. 2017 realizován již 2. workshop, během něhož jsme vytvořili vzdělávací kurz v tématu Finanční management pro začínající podnikatele a start upy.

 Více...

PUBLIKACE POLÁCZEK JE NA SVĚTĚ

Drazí kolegové, je co slavit. Společně se studenty jsme prozkoumali část historie i současnosti u našich polských sousedů! Pokud nevíte kam na výlet, ochutnejte něco z toho, co jsme pro Vás napsali.

 Více...
Archiv novinek
©2003 - 2023 copyright LOSonline.eu