Hrdinové naší doby

Aktuální akce

  • “Živá knihovna v Liberci”

V rámci projektu Hrdinové naší doby se zaměřujeme na podporu a rozvoj aktivního občanství, a to skrze osobní setkávání a motivaci mladých lidí k zapojení se do péči o veřejné zdroje ve smyslu res publica. Živou knihovnu organizujeme pravidelně pro školy z Liberce a okolí již 7 let a je jednou z metod, kterou v rámci projektu realizujeme.

Kdo se může zúčastnit:

Účast nabízíme všem školám (a v omezeném množství i veřejnosti), přičemž se soustředíme spíše na střední odborné školy a učiliště, případně poslední ročníky škol základních. Živá knihovna je organizovaná na dobu od 9:00 – 14:00 hodiny, pro max. 120 čtenářů. Veškerá účast je zdarma.

Všichni aktéři v Živé knihovně jsou dobrovolníci.

Více o akci: ZDE

Přihlašte svoji školu: ZDE

Cíle projektu

Posílení občanské společnost a zapojení mládeže do strukturovaného dialogu, a to skrze vznik nových mládežnických občanských iniciativ se znalostmi projektového managementu a zvýšení měkkých kompetencí mládeže.

Specifické cíle

SC1. Mládež má přehledné informace o právních a formálních procesech nutných k realizaci občanské iniciativy.

SC2. Mládež je motivovaná a kompetentní realizovat vlastní projekty od začátku do konce (strukturovaný dialog).

SC3. Mládež získává kompetence, které zvyšují šance na uplatnění se na trhu práce (zejména ICT, podnikavost, sociální a komunikační kompetence).

SC4. Město aktivně podporuje mládežnické iniciativy a předává je jako příklad dobré praxe dalším občanům.

Kdo:

Mládež ve věku 15 – 30 let
Studenti a učni, kteří jsou v terciálním systému vzdělávání. Na tuto skupinu míří drtivá většina aktivit a jsou naší primární cílovou skupinou. Výběr těchto osob bude probíhat pomocí 3. stupňového zapojení:
a. Motivace (Živá knihovna)
b. Zapojení (Strukturovaný dialog)
c. Tvorba a Reflexe (tvorba projektů a jejich prezentace, realizace a hodnocení projektů s plánováním dalších)

K získání osob využijeme formálního vzdělávacího systému a možnost zapojení školních klubů, časopisů, rad a parlamentů. Přijímáni budou na základě přihlášky přičemž prostor pro přihlášení bude mít 20 týmů s minimálním počtem členů 5 osob. Do výsledného kola se dostane maximálně 10 týmů.

Popis projektu ke shlédnutí

Časový harmonogram

facebook # # # ...spoj se s námi!
Aktuality

Mezinárodní školení pro pracovníky s mládeží v Liberci

Srdečně Vás zveme k účasti na projektu Story of my origin, který se uskuteční v Liberci 20. – 28. 5. 2017 (včetně dnů na cestu). Školení se zaměřuje na rozvoj kompetencí při práci se Story tellingem a metodami orální historie v kontextu vzdělávání. Účastníci obdrží certifikát o absolvování školení. Veškeré výdaje spojené s pobytem, stravou a materiálem jsou hrazeny programem Erasmus plus.

 Více...

Živá knihovna v Liberci

Myslíš, že homosexuálové jsou poznat na první pohled? Myslíš, že prostitutka má potěchu z klientů? Myslíš, že na perníku může ujet jen idiot bez rozumu? Přemluv svého učitele a přijď se jich zeptat přímo behěm Živé knihovny. Více info zde:

 Více...

GROW IT UP - mezinárodní školení pracovníků s mládeží

Týdenní intenzivní školící kurz, který pomůže pracovníkům s mládeží s organizováním komunitních aktivit se vzdělávacím přesahem. 24 účastníků z 9 zemí EU a Norska si vyzkouší na vlastní kůži všechny fáze projektového managementu, a to včetně organizace vlastní aktivity!

 Více...
Archiv novinek
Portál IloveNisa

Informační portál Euroregionu Nisa

©2003 - 2017 copyright LOSonline.eu