Youth exchange in Czech Republic

Typ aktivity: Výměna mládeže

Místo konání: Nový Mlýn, Police, Česká Republika

Plánované datum konání: 4. – 11. 8. 2014

Zapojené země: Slovensko, Česká republika, Polsko

Popis

Účastníci výměny jsou mladí lidé, kteří mají velký potenciál předávat svoje zkušenosti dál. Jedná se o mládež zapojenou do struktur organizací, nebo mládež mající potenciál se zapojit. Po celou dobu výměny budeme pracovat s metodami neformálního vzdělávání (skupinová práce, diskuse, animace, hraní rolí, icebreakery, důvěrovky, kooperativní hry, reflexní skupiny, aktivisty na osobnostní rozvoj,…). Během aktivit budeme využívat i nová media, které zajistí inovaci v již známých metodách a rozvinou kreativitu u účastníků. Vhodnou skladbou výše uvedených metod vytvoříme příjemné prostředí pro vzdělávací proces. Naším cílem je, aby se účastníci poznali mezi sebou, poznali sami sebe, vytvořili kompaktní, spolupracující skupinu, poznali kulturu a jazyk svých sousedů za hranicemi, pracovali s předsudky, které o nich mají, a osvojili si potřebné dovedností, znalostí i postoje k dalšímu rozvoji sebe a svého okolí.Plánované aktivity budou probíhat na principu dobrovolnosti, budou se skládat z individuální i skupinové práce, základním předpokladem bude vlastní zkušenost a díky pravidelným reflexím bude postižen i návazný transfer do dalšího osobního i profesního života účastníků. Program je nastaven flexibilně, abychom mohli reagovat na potřeby účastníků, skupinovou dynamiku a rozvíjet tak dovednosti pro život a přípravu na aktivní občanství všech účastníků.Po celou dobu výměny bude pracovním jazykem jen čeština, slovenština a polština.Role partnerů:Každý zapojený partner má za úkol připravit skupinu mládeže, která se výměny zúčastní, zároveň každý z partnerů převezme zodpovědnost za určitou část programu, která mu bude nejvíce vyhovovat, přičemž stěžejní aktivity budou rozloženy mezi hostitelskou organizaci a UNESCO initiatives centrum, a to z důvodu větší zkušenosti s danými metodami.

Výstupy:
:: Krátká publikace
:: Online výstava spojená s rituály

Přihláška: Přihlaste se

Door to door – výměna v Arménii

Nowadays healthy lifestyle is one of the most essential part of our social life. There are tones of activities proposed by different institutions how to eat healthy, act healthy, do sport activities. Nevertheless young people have often critical approach towards simple solutions. Thus they prefer to chose hardworking methods. Moreover right now young people suffer a lack of knowledge of what to do during their outdoor activities and simply they don’t know what to do. They
fall in addiction to drugs, alcohol and Internet. That is why we want organize this youth exchange to gather together 48 different people from 8 different countries (Armenia, Northern Ireland, Ukraine, Lithuania, Georgia, Estonia, Czech Republic and Belarus) in order discuss different ways of shaping our healthy lifestyles, share their knowledge and skills concerning outdoor and sport education and rediscover richness of possibilities how to self-educate in outdoor. Our youth exchange will be full 10 days experience of camping,
hardworking and taking care of our lifestyle using natural resources of Armenia, especially outdoor activities. We want to meet in beautiful region of Tatev Mountains in Armenia(that is why CASCADE is applicant and Civic Forum is hosting organisation) between 11th and 21st of July 2014. The synergy effect, made by all participants and appropriate methods based on creativity and interactivity, will bring up workshop and set of activities which will be delivered to
youngsters in Yerevan and Tatev. This youth exchange will empower young people to spend actively their spare time that`s why its name is “Door-to-outdoor”, because while crossing one’s door we can move out to outdoor and reach wellness in physical and metal way.

Participating countries (and participants):

- Northern Ireland (5 + 1 leader)

- Czech (5 + 1 leader)

- Lithuania (5 + 1 leader)

- Estonia (5 + 1 leader)

- Ukraine (5 + 1 leader)

- Belarus (5 + 1 leader)

- Armenia (5 + 1 leader)

- Georgia (5 + 1 leader)

Provisional dates:APV: 2-4 June 2014
Exchange: 11-21 July 2014

Mezinárodní školení v Arménii (22. – 30. 4. 2014)

“From Couch to Coach” project is created for youth workers to develop skills, knowledge and attitudes necessary in youth work. As youth worker is a person who dedicates his/her time to the youth and engages them into active participation through methods of non-formal education. It is like a road sign which indicates a right direction. Besides, it is worth to remember that youth
worker is also a young person, who sometimes needs attention and support in determining path of his/her own development.

“From Couch to Coach” will be hosted by Civic Forum NGO from 22-30 April, 2014 in Yerevan, Armenia, where through wandering, climbing and hiking in the mountains participants will have an opportunity to take advantages, accept challenges, deepen strengths and fight with their weaknesses. During this eight day project trainers will help 30 youth workers from Armenia, Poland, Czech Republic, Moldova, Belarus, Turkey, Estonia, Germany, Georgia and Ukraine to
define ambitious goals connected with leadership and move toward them through coaching.

Participants will learn how to maximize their potential and how to keep balance between work and privacy for more effective youth work. h2. The time in Yerevan is +3 hours from Brussels. Arrival: 22 APRIL 2014 Departure: 30 APRIL 2014 Duration: 8 nights or 9 days Yerevan, ARMENIA

 

Hmyz na talíři

Přijďte ochutnat vyhlášené kulinářské dobrůtky z dílny šéfkuchaře Petra Ocknechta!
Lahodnost hmyzu často zastiňuje jejich vzhled. Nenechte se však
odradit a přijďte se navečeřet poněkud netradičně do Krajské vědecké knihovny v Liberci. Před Vašima očima připraví šéfkuchař následující pochutiny:
:: Listový salát s moučnými restovanými červy
:: Cvrčci na másle
:: Zophobas (vylký moučný červ) na chilli
:: Grilované saranče
:: Šváb v těstíčku
:: Na závěr hmyzí dezert

Jak na to?

Na program je nutná rezervace skrze webové stránky www.losonline.eu. Počet míst: 50 osob!

Rezervace dostupná zde (klikněte)

facebook # # # ...spoj se s námi!
Aktuality

Story Café je na světě!

SolidARTbrary (Solidarity through art and human library) je projekt financovaný programem Erasmus+ Vzdělávaní dospělých. Projekt cílí na podporu tolerance, solidarity a sociální inkluze skrze rozvoj kompetencí vzdělavatelů, multiplikátorů a tvůrců ,,vzorců chování a jednání“ v oblasti vzdělávání dospělých.

 Více...

Mezinárodní WS v rámci projektu PEAS

V rámci mezinárodního projektu PEAS byl ve dnech 25. 8. - 31. 8. 2017 realizován již 2. workshop, během něhož jsme vytvořili vzdělávací kurz v tématu Finanční management pro začínající podnikatele a start upy.

 Více...

PUBLIKACE POLÁCZEK JE NA SVĚTĚ

Drazí kolegové, je co slavit. Společně se studenty jsme prozkoumali část historie i současnosti u našich polských sousedů! Pokud nevíte kam na výlet, ochutnejte něco z toho, co jsme pro Vás napsali.

 Více...
Archiv novinek
©2003 - 2017 copyright LOSonline.eu