Živá knihovna

Živá knihovna (ŽK) je poměrně nová metoda neformálního vzdělávání. ŽK staví na jednoduchém principu: Potkej svůj předsudek! Namísto mluvení o něm, prostě ho potkej! Živá knihovny v Liberci se konala 28.3.2011 v Liberci v Krajské vědecké knihovně od 10hod-17hod.

LOS-Liberecká občanská společnost, o.s. a Krajská vědecká knihovna v Liberci, p.o. připravila pro obyvatele Liberce v pondělí 28.3. Živou knihovnu v liberecké knihovně.

Smyslem této události bylo nabourat stereotypy, které často máme vůči menšinám, jež žijí v našem blízkém okolí. Zástupci vybraných menšin po celý den vystupovali jako živé knihy, které si návštěvník může zapůjčit, popovídat si s nimi a přečíst si tak jejich příběh – potkat svůj předsudek. Za půjčení živé knihy se nic neplatilo.

.

LOS-Liberecká občanská společnost, o.s. a Krajská vědecká knihovna v Liberci, uspořádala pro obyvatele Liberce a okolí v pondělí 28.3. v liberecké knihovně Živou knihovnu. Smyslem této události bylo nabourat stereotypy, které často máme vůči menšinám, jež žijí v našem blízkém okolí. Zástupci vybraných menšin po celý den vystupovali jako živé knihy, které si návštěvník může zapůjčit, popovídat si s nimi a přečíst si tak jejich příběh – potkat svůj předsudek. Za půjčení živé knihy se nic neplatilo.

Návštěvníci si mohli vybrat z 10 knih, mezi kterými se objevili lidé homosexuálně orientovaní, pracovníci s drogově závislými, handicapovaní, ale i lidé z různých etnických prostředí a různého náboženského vyznání. Pro čtenáře byl připraven přehledný katalog všech dostupných živých knih. Z něho si mohl každý zájemce vybrat knihu, která ho zaujala, nebo která ho provokovala svým obsahem. Celou Živou knihovnou čtenáře prováděla osoba ,,knihovníka“, která mu vysvětlila principy této metody a zodpověděla případné dotazy.

Záštitu nad akcí převzal pan Jiří Šolc, náměstek pro školství a kulturu města Liberec. Fryčovo Knihkupectví věnovalo akci několik skutečných knih, jež budou věnovány knihám živým.

Vedle programu přímo v budově Krajské vědecké knihovny po celý den probíhaly v centru města doprovodné aktivity – performance či kreativní happeningy.

Akci pořádala LOS-Liberecká občanská společnost ve spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci. Zároveň se jednalo o jeden z výstupů mezinárodního projektu BOOKS 21, který je zaměřen na podporu spolupráce mezi neziskovými organizacemi a knihovnami. Sponzorem projektu byl Grundtvig – program partnerství.

LOS touto akci navazuje na Živé knihovny z Liberce a Žitavy minulého roku, kde byly hlavním tématem předsudky vůči lidem různých národností. Více k již uspořádaným knihovnám na www.4euroregion.eu.
facebook # # # ...spoj se s námi!
Aktuality

Story Café je na světě!

SolidARTbrary (Solidarity through art and human library) je projekt financovaný programem Erasmus+ Vzdělávaní dospělých. Projekt cílí na podporu tolerance, solidarity a sociální inkluze skrze rozvoj kompetencí vzdělavatelů, multiplikátorů a tvůrců ,,vzorců chování a jednání“ v oblasti vzdělávání dospělých.

 Více...

Mezinárodní WS v rámci projektu PEAS

V rámci mezinárodního projektu PEAS byl ve dnech 25. 8. - 31. 8. 2017 realizován již 2. workshop, během něhož jsme vytvořili vzdělávací kurz v tématu Finanční management pro začínající podnikatele a start upy.

 Více...

PUBLIKACE POLÁCZEK JE NA SVĚTĚ

Drazí kolegové, je co slavit. Společně se studenty jsme prozkoumali část historie i současnosti u našich polských sousedů! Pokud nevíte kam na výlet, ochutnejte něco z toho, co jsme pro Vás napsali.

 Více...
Archiv novinek
©2003 - 2017 copyright LOSonline.eu