Wake up neighbours

Wake up, neighbours byla výměna mládeže pro obyvatele Euroregionu Nisa. 21 účastníků z Čech a Polska strávilo v termínu 8. – 17.8. 2011 krásných 10 dní v malém příhraničním městě Hrádku nad Nisou.

Projekt byl zaměřen na identity jednotlivců na různých rozměrech – osobních, národních a euroregionálních, ale cílem bylo také pojmout komplexní historii Euroregionu Nisa. Projekt se zabýval poznáním, srovnáním a zbouráním stereotypů mezi účastníky z různých zemí, vytvořením smyslu kulturní rozdílnosti a ukázat myšlenku aktivní participace a dobrovolnictví. Nakonec, skrz všechny tyto faktory, jsme vytvořili dlouho trvající příhraniční spolupráci mezi sousedními zeměmi. V době výměny jsme se zaměřili na pole mezikulturního vzdělávání a projektového managementu, využívajíce metod jako umění a flashmoby, které byli po projektu užitečné jako plánovací aktivity v místních komunitách.

Cíle projektu:

• Nabourání stereotypů mezi partnerskými zeměmi (ČR, Německo, Polsko)

• Podpora pozitivního vnímání kulturních rozdílností

• Propagace myšlenek aktivní participace a dobrovolnictví

• Navázání dlouhodobé přeshraniční spolupráce mezi sousedskými zeměmi

• Předávání znalostí z oblasti interkulturní učení a projektového managementu skrze interaktivní metody (flash mob atd.)

• Podpora a motivování účastníků k přípravě a realizaci navazující aktivit v lokální komunitě

facebook # # # ...spoj se s námi!
Aktuality

Story Café je na světě!

SolidARTbrary (Solidarity through art and human library) je projekt financovaný programem Erasmus+ Vzdělávaní dospělých. Projekt cílí na podporu tolerance, solidarity a sociální inkluze skrze rozvoj kompetencí vzdělavatelů, multiplikátorů a tvůrců ,,vzorců chování a jednání“ v oblasti vzdělávání dospělých.

 Více...

Mezinárodní WS v rámci projektu PEAS

V rámci mezinárodního projektu PEAS byl ve dnech 25. 8. - 31. 8. 2017 realizován již 2. workshop, během něhož jsme vytvořili vzdělávací kurz v tématu Finanční management pro začínající podnikatele a start upy.

 Více...

PUBLIKACE POLÁCZEK JE NA SVĚTĚ

Drazí kolegové, je co slavit. Společně se studenty jsme prozkoumali část historie i současnosti u našich polských sousedů! Pokud nevíte kam na výlet, ochutnejte něco z toho, co jsme pro Vás napsali.

 Více...
Archiv novinek
©2003 - 2017 copyright LOSonline.eu