• Step by step

Projekt “Step by step” se skládá z dvou tréninkových kurzů (listopad 2010 a leden 2011) a evaluačního semináře. Cílem je zvýšit potenciál neziskových organizací, podporovat interkulturní rozměr práce s mládeží a rozvíjet dovednosti a znalosti dobrovolníků a pracovníků s mládeží v těchto oblastech. Projekt trvá 15 měsíců a účastní se ho 18 účastníků z 9 evropských zemí (ČR, Polsko, Lotyšsko, Španělsko, Rumunsko, Řecko, Německo, Bulharsko a Estonsko)

První trénink (listopad 2010, Vratislav, Polsko) se zaměřil na hlavní oblasti práce s mládeží. Podrobněji se věnoval projektovému managementu, interkulturnímu učení, budování partnerství a týmové práci.

Druhý trénink nabídnul účastníkům možnost rozvíjet své dovednosti a znalosti v rozdílných aspektech interkulturní práce s mládeží. Účastníci zrealizují tematický workshop a začnou v týmech pracovat na výměnách mládeže. Na závěrečném setkání nápady na tyto výměny představí ostatním. Zároveň zde bud prostor vyhodnotit celý proces učení, naplánovat návazné aktivity a pracovat s na osobnostním růstu každého z účastníků.

V průběhu celého projektu se pracuje s metodami neformálního vzdělávání a důraz je kladen na osobností rozvoj a zpětnou vazbu.

Web: http://www.youthwork.pl/

facebook # # # ...spoj se s námi!
Aktuality

Story Café je na světě!

SolidARTbrary (Solidarity through art and human library) je projekt financovaný programem Erasmus+ Vzdělávaní dospělých. Projekt cílí na podporu tolerance, solidarity a sociální inkluze skrze rozvoj kompetencí vzdělavatelů, multiplikátorů a tvůrců ,,vzorců chování a jednání“ v oblasti vzdělávání dospělých.

 Více...

Mezinárodní WS v rámci projektu PEAS

V rámci mezinárodního projektu PEAS byl ve dnech 25. 8. - 31. 8. 2017 realizován již 2. workshop, během něhož jsme vytvořili vzdělávací kurz v tématu Finanční management pro začínající podnikatele a start upy.

 Více...

PUBLIKACE POLÁCZEK JE NA SVĚTĚ

Drazí kolegové, je co slavit. Společně se studenty jsme prozkoumali část historie i současnosti u našich polských sousedů! Pokud nevíte kam na výlet, ochutnejte něco z toho, co jsme pro Vás napsali.

 Více...
Archiv novinek
©2003 - 2017 copyright LOSonline.eu