• Roll the dice

Projekt „Roll the dice“ je zaměřen na zvýšení povědomí mladých lidí o tom, jak
jsou ovlivněni ekonomií, jak ji mohou sami ovlivnit a také na práci s ekonomickými
otázkami.

Cíle projektu:vytvořit hru o hospodářství a trhu, hru vytvořenou mladými pro mladé a která
bude moci být využita v nejrůznějších situacích.

- podpora kulturní rozmanitosti mezi účastníky – spolupráce širokého partnerství
organizací z různých regionů, je nezbytnou součástí projektu. Sdílení znalostí,
diskuse o společných problémech. Účastníci budou mít možnost bojovat proti svým předsudkům.

- připravit seminář pro obyvatele města v místě ubytování, kdy si budou moci tuto hru vyzkoušet, což vytvoří prostor pro případné úpravy, pro komunikaci s místními dospělými i mládeží.

- povzbudit mladé, aby se více zajímali o ekonomii a obchod, vytvoření šance pro
mladé, aby se pomocí této hry o těchto tématech více dozvěděli a naučili.

- propagovat program „Mládež v akci, jeho metody a filozofii.

- zahrnout větší spektrum mladých lidí do výměn a iniciativ mládeže, evropské
dobrovolné služby a dalších činností nejen na lokální úrovni.

Komentář (Eva Šímová, účastnice)

V průběhu devíti dnů se všichni účastníci snažili přispět svými nápady, které měli vést k vytvoření společenské hry zaměřené na hospodářství a ekonomii. Nelehký úkol, jak vytvořit hru, která by byla mezinárodní a zároveň zábavnou formou své budoucí uživatele něco naučila, se nakonec podařilo zvládnout a světlo světa spatřila ne jedna, ale hned několik stolních společenských her.
Polští organizátoři připravili bohatý a zajímavý program, a tak se nejen pracovalo, ale také odpočívalo, téměř vždy však aktivně. Neobvyklým zážitkem byl pro všechny výlet do Vratislavy, kde byla organizátory zprostředkována přednáška o ekonomii na tamější ekonomické univerzitě. V dalších dnech účastníci absolvovali pěší výlet do hor a také navštívili centrum místní komunity v Janowicích. Večery patřily tradičně zábavě a zároveň posloužily pro vzájemné poznávání odlišných kultur jednotlivých zemí a k navazování nových přátelství.
Projekt Roll the Dice byl obohacující v mnoha směrech už jen proto, že po celou dobu panovala mezi jednotlivými účastníky atmosféra týmové spolupráce a kooperace a téměř nikdy nechyběla dobrá nálada.

facebook # # # ...spoj se s námi!
Aktuality

Story Café je na světě!

SolidARTbrary (Solidarity through art and human library) je projekt financovaný programem Erasmus+ Vzdělávaní dospělých. Projekt cílí na podporu tolerance, solidarity a sociální inkluze skrze rozvoj kompetencí vzdělavatelů, multiplikátorů a tvůrců ,,vzorců chování a jednání“ v oblasti vzdělávání dospělých.

 Více...

Mezinárodní WS v rámci projektu PEAS

V rámci mezinárodního projektu PEAS byl ve dnech 25. 8. - 31. 8. 2017 realizován již 2. workshop, během něhož jsme vytvořili vzdělávací kurz v tématu Finanční management pro začínající podnikatele a start upy.

 Více...

PUBLIKACE POLÁCZEK JE NA SVĚTĚ

Drazí kolegové, je co slavit. Společně se studenty jsme prozkoumali část historie i současnosti u našich polských sousedů! Pokud nevíte kam na výlet, ochutnejte něco z toho, co jsme pro Vás napsali.

 Více...
Archiv novinek
©2003 - 2017 copyright LOSonline.eu