• Procházky po Liberci

Na začátku byl nápad představit Liberec a jeho krásy z netradičního úhlu pohledu. Snahou bylo ukázat na zajímavá místa města skrze interaktivní procházku, během které budou účastníci odhalovat genia loci, tedy duch místa, který městem prostupuje. Sestavili jsme dvě trasy po osmi zastávkách.

Jednotlivými zastávkami jsou významná místa města, která mají svou historickou, kulturní nebo společenskou hodnotu a vstupují do běžného života obyvatel Liberce. Průvodce během procházky dělají účatníkům pracovní listy, ve kterých se nachází krátké info o daném místě. Snažíme se zaměřit na detaily a zajímavá fakta, která se k účastníkům běžně nedosatnou. Vedle tohoto krátkého popisu, je v pracovních listech i zadání aktivity, která zde na účastníky čeká a která představí místo z jiné perspektivy. Aktivity jsou tvůrčí, kreativní, poučné, nabízejí nové úhly pohledu, zaměřují se na detail, rozvíjejí fantazii, kritické myšlení a v neposlední řadě nabízejí použití vlastní invence.

Cílovou skupinou jsou žáci druhého stupně základních škol z Liberce. Procházka je vsazena do devadesátiminutového animačního programu, který začíná a končí ve volnočasového klubu V-Klub v Liberci.

Více info na webu

facebook # # # ...spoj se s námi!
Aktuality

Story Café je na světě!

SolidARTbrary (Solidarity through art and human library) je projekt financovaný programem Erasmus+ Vzdělávaní dospělých. Projekt cílí na podporu tolerance, solidarity a sociální inkluze skrze rozvoj kompetencí vzdělavatelů, multiplikátorů a tvůrců ,,vzorců chování a jednání“ v oblasti vzdělávání dospělých.

 Více...

Mezinárodní WS v rámci projektu PEAS

V rámci mezinárodního projektu PEAS byl ve dnech 25. 8. - 31. 8. 2017 realizován již 2. workshop, během něhož jsme vytvořili vzdělávací kurz v tématu Finanční management pro začínající podnikatele a start upy.

 Více...

PUBLIKACE POLÁCZEK JE NA SVĚTĚ

Drazí kolegové, je co slavit. Společně se studenty jsme prozkoumali část historie i současnosti u našich polských sousedů! Pokud nevíte kam na výlet, ochutnejte něco z toho, co jsme pro Vás napsali.

 Více...
Archiv novinek
©2003 - 2017 copyright LOSonline.eu