• Komu zvoní hrana

Cíl projektu:

Uskutečnit minimálně 10 interaktivních workshopů s výstavou pro žáky základních a středních škol se zaměřením na sociální exkluzi a její prevenci a nabídnout vzdělavatelům publikaci s metodickými pokyny pro uspořádání vlastních workshopů v hodinách občanské výchovy či podobných předmětů.

Obsah projektu:

Obyvatelé Liberce(a dalších měst) jsou apatiční, laxní k lidem, které vídají buď opilé v centru města, nebo žebrající u obchodních center. Z toho důvodu jsme se rozhodli uspořádat projekt, který se bude věnovat sociální exkluzi – chudoba a sociální vyloučení jsou témata, kterým se učitelé často vyhýbají kvůli emociální a metodické náročnosti a nepřílišné znalosti problematiky. Publikací, dokumentem, výstavou a pořádáním workshopů chceme tuto situaci změnit a doplnit tak chybějící článek formálního vzdělávání.

Výsledky projektu:

- Publikace s teoretickým podkladem a metodikami s terminologií – Video dokument pojednávající o problematce a usnadňující tak práci učitelů a volnočasových pracovníků – Interaktivní výstava s promítáním filmu a živou knihou – 3 různé metodiky se 3 životními příběhy a minimálně 10 workshopů pro min 15 osob = přímé oslovení 150 osob

Více zde

Projekt je rozdělen na několik částí:
1. Přípravná fáze (seznámení se navzájem, utužení týmu, rozložení činnosti a seznámení s projektem, s programem Mládež v akci)
2. Mapování situace bezdomovectví v Liberci (komunikace s policií, neziskovými organizacemi, městem a obyvateli Liberce)
3. Zpracování zjištěných informací, jejich reformulace a vznik prvních esejů, určených pro publikace
4. Vytvoření schématu pro video dokument, workshopy a publikaci (mediální tréning a kritická reflexe navržených schémat)
5. Zaznamenání životních příběhů místních bezdomovců
6. Práce na výstupech (publikace, video, workshopy, výstava)
7. Provádění workshopů a výstava
8. Evaluace a příprava navazujícího projektu

facebook # # # ...spoj se s námi!
Aktuality

Mezinárodní školení pro pracovníky s mládeží v Liberci

Srdečně Vás zveme k účasti na projektu Story of my origin, který se uskuteční v Liberci 20. – 28. 5. 2017 (včetně dnů na cestu). Školení se zaměřuje na rozvoj kompetencí při práci se Story tellingem a metodami orální historie v kontextu vzdělávání. Účastníci obdrží certifikát o absolvování školení. Veškeré výdaje spojené s pobytem, stravou a materiálem jsou hrazeny programem Erasmus plus.

 Více...

Živá knihovna v Liberci

Myslíš, že homosexuálové jsou poznat na první pohled? Myslíš, že prostitutka má potěchu z klientů? Myslíš, že na perníku může ujet jen idiot bez rozumu? Přemluv svého učitele a přijď se jich zeptat přímo behěm Živé knihovny. Více info zde:

 Více...

GROW IT UP - mezinárodní školení pracovníků s mládeží

Týdenní intenzivní školící kurz, který pomůže pracovníkům s mládeží s organizováním komunitních aktivit se vzdělávacím přesahem. 24 účastníků z 9 zemí EU a Norska si vyzkouší na vlastní kůži všechny fáze projektového managementu, a to včetně organizace vlastní aktivity!

 Více...
Archiv novinek
Portál IloveNisa

Informační portál Euroregionu Nisa

©2003 - 2017 copyright LOSonline.eu