• Komu zvoní hrana

Cíl projektu:

Uskutečnit minimálně 10 interaktivních workshopů s výstavou pro žáky základních a středních škol se zaměřením na sociální exkluzi a její prevenci a nabídnout vzdělavatelům publikaci s metodickými pokyny pro uspořádání vlastních workshopů v hodinách občanské výchovy či podobných předmětů.

Obsah projektu:

Obyvatelé Liberce(a dalších měst) jsou apatiční, laxní k lidem, které vídají buď opilé v centru města, nebo žebrající u obchodních center. Z toho důvodu jsme se rozhodli uspořádat projekt, který se bude věnovat sociální exkluzi – chudoba a sociální vyloučení jsou témata, kterým se učitelé často vyhýbají kvůli emociální a metodické náročnosti a nepřílišné znalosti problematiky. Publikací, dokumentem, výstavou a pořádáním workshopů chceme tuto situaci změnit a doplnit tak chybějící článek formálního vzdělávání.

Výsledky projektu:

- Publikace s teoretickým podkladem a metodikami s terminologií – Video dokument pojednávající o problematce a usnadňující tak práci učitelů a volnočasových pracovníků – Interaktivní výstava s promítáním filmu a živou knihou – 3 různé metodiky se 3 životními příběhy a minimálně 10 workshopů pro min 15 osob = přímé oslovení 150 osob

Více zde

Projekt je rozdělen na několik částí:
1. Přípravná fáze (seznámení se navzájem, utužení týmu, rozložení činnosti a seznámení s projektem, s programem Mládež v akci)
2. Mapování situace bezdomovectví v Liberci (komunikace s policií, neziskovými organizacemi, městem a obyvateli Liberce)
3. Zpracování zjištěných informací, jejich reformulace a vznik prvních esejů, určených pro publikace
4. Vytvoření schématu pro video dokument, workshopy a publikaci (mediální tréning a kritická reflexe navržených schémat)
5. Zaznamenání životních příběhů místních bezdomovců
6. Práce na výstupech (publikace, video, workshopy, výstava)
7. Provádění workshopů a výstava
8. Evaluace a příprava navazujícího projektu

facebook # # # ...spoj se s námi!
Aktuality

Story Café je na světě!

SolidARTbrary (Solidarity through art and human library) je projekt financovaný programem Erasmus+ Vzdělávaní dospělých. Projekt cílí na podporu tolerance, solidarity a sociální inkluze skrze rozvoj kompetencí vzdělavatelů, multiplikátorů a tvůrců ,,vzorců chování a jednání“ v oblasti vzdělávání dospělých.

 Více...

Mezinárodní WS v rámci projektu PEAS

V rámci mezinárodního projektu PEAS byl ve dnech 25. 8. - 31. 8. 2017 realizován již 2. workshop, během něhož jsme vytvořili vzdělávací kurz v tématu Finanční management pro začínající podnikatele a start upy.

 Více...

PUBLIKACE POLÁCZEK JE NA SVĚTĚ

Drazí kolegové, je co slavit. Společně se studenty jsme prozkoumali část historie i současnosti u našich polských sousedů! Pokud nevíte kam na výlet, ochutnejte něco z toho, co jsme pro Vás napsali.

 Více...
Archiv novinek
©2003 - 2023 copyright LOSonline.eu