• Art ProŽITek

ART proŽITek je projekt pro dívky ve věku od 14ti do 18ti let z Liberce Proběhne v od dubna do července 2011 Téma projektu: „Setkávání se sebou, s lidmi a s okolním prostředím prostřednictvím umění a prožitku.“

Celý projekt je provázán tématikou setkávání. Ve smyslu setkávání se sebou, se skupinou a s okolním prostředím prostřednictvím umění a prožitku.
Rozdělení do těchto tří oblastí vzniklo na základě rozdělení cílů na osobnostní rozvoj (setkávání se sebou), sociální inkluzi (setkávání se skupinou) a neformální vzdělávání (setkávání s okolím).

Setkání se sebou je téma dílen, které jsou zaměřeny na sebepoznání, zde je primární dozvědět se něco o sobě, co nám může pomoci jak lépe sám se sebou pracovat a díky tomu se rozvíjet (osobnostní rozvoj).

Setkání se skupinou je téma dílen, které jsou primárně zaměřeny na rozvoj samotné skupiny. Dílny s tímto tématem mají za cíl rozvinout důvěru ve skupině, vytvořit z ní tým, který je schopen kreativní samostatné práce (skupinový rozvoj, sociální inkluze).

Setkání s okolím je téma dílen, které jsou zaměřeny na poznávání a hlubší sblížení se s Libercem. Primárním cílem těchto dílen je, aby účastníci zážitkovou formou získali nové informace, poznatky o Liberci a jeho obyvatelích, se kterými budou poté uměleckou formou pracovat (neformální vzdělávání).

Více zde“: http://www.zivyliberec.cz/akce-v-liberci/art-prozitek/

facebook # # # ...spoj se s námi!
Aktuality

Story Café je na světě!

SolidARTbrary (Solidarity through art and human library) je projekt financovaný programem Erasmus+ Vzdělávaní dospělých. Projekt cílí na podporu tolerance, solidarity a sociální inkluze skrze rozvoj kompetencí vzdělavatelů, multiplikátorů a tvůrců ,,vzorců chování a jednání“ v oblasti vzdělávání dospělých.

 Více...

Mezinárodní WS v rámci projektu PEAS

V rámci mezinárodního projektu PEAS byl ve dnech 25. 8. - 31. 8. 2017 realizován již 2. workshop, během něhož jsme vytvořili vzdělávací kurz v tématu Finanční management pro začínající podnikatele a start upy.

 Více...

PUBLIKACE POLÁCZEK JE NA SVĚTĚ

Drazí kolegové, je co slavit. Společně se studenty jsme prozkoumali část historie i současnosti u našich polských sousedů! Pokud nevíte kam na výlet, ochutnejte něco z toho, co jsme pro Vás napsali.

 Více...
Archiv novinek
©2003 - 2017 copyright LOSonline.eu