Projekty realizované v roce 2011

LOS organizátorem

 • I love Nisa

Více infrormací zde

 • Komu zvoní hrana

Cílem tohoto projektu je uskutečnit minimálně 10 interaktivních workshopů s výstavou pro žáky základních a středních škol se zaměřením na sociální exkluzi a její prevenci a nabídnout vzdělavatelům publikaci s metodickými pokyny pro uspořádání vlastních workshopů v hodinách občanské výchovy či podobných předmětů.

Více infrormací zde

 • Poláczek

Výměna mládeže pro 9 účastníků z České republiky a 9 z Polska, která měla za cíl podpořit a stimulovat spolupráci (& kontakty mezi mladými lidmi) na česko – polském pohraničí za pomocí týdenního setkání a uspořádáním workshopů na českých a polských školách proběhla od 4. do 11.11.2012

Více infrormací zde

 • Wake up neighbours

Wake up, neighbours byla výměna mládeže pro obyvatele Euroregionu Nisa. 21 účastníků z Čech a Polska strávilo v termínu 8. – 17.8. 2011 krásných 10 dní v malém příhraničním městě Hrádku nad Nisou.

Více infrormací zde

 • Dobrovolný Euroregion

Idea projektu spočívala v tom, abychom v rámci přeshraniční spolupráci ukázali možnosti dobrovolnické činnosti, vytvořili spolupráci mezi mladými lidmi z Euroregionu Nisa-Nysa-Neisse, kteří udržují kontakty a vytváří tak mosty mezi regiony, jenž fungují spíše jako ostrovy samy pro sebe. Tohoto cíle jsme chtěli dosáhnout skrze různé formy a podoby dobrovolnické činnosti v rámci jednoho víkendu v Liberci a okolí.

Více informací zde

 • Mission possible

Jak uspořádat výměnu mládeže a nezanedbat nic důležitého, se snažilo naučit 24 účastníků z 11 zemí Evropy na semináři s názvem Mission Possible. Projekt se konal od 3. 7. do 11. 7. 2011 v příhraničním městě Hrádek nad Nisou, jehož starosta, Martin Půta, převzal záštitu nad celým projektem.

Více informací zde

 • Rozjeď to

Projekt participativní demokracie je založen na setkávání mladých lidí s lidmi zodpovědnými za mládežnickou politiku v Libereckém kraji a on-line diskuzi.

Více informací zde

 • Procházky po Liberci

Cílem projektu bylo ukázat na zajímavá místa Liberce skrze interaktivní procházku, během které budou žáci ZŠ odhalovat genia loci, tedy duch místa, který městem prostupuje.

Více informaci zde

 • Art ProŽITek

Celý projekt je provázán tématikou setkávání. Ve smyslu setkávání se sebou, se skupinou a s okolním prostředím prostřednictvím umění a prožitku pro dívky ve věku 14 až 18 let z Liberce. Proběhl od dubna do července 2011.

Více informaci zde

 • Živá knihovna

Živá knihovna (ŽK) je poměrně nová metoda neformálního vzdělávání. ŽK staví na jednoduchém principu: Potkej svůj předsudek! Namísto mluvení o něm, prostě ho potkej! Živá knihovny v Liberci se konala 28.3.2011 v Liberci v Krajské vědecké knihovně od 10hod-17hod

Více informací zde

 • Průvod dobrovolnictví

LOS společně s KSK Liberec, Annolk, LHH Dobromyslí a Motyčkovic klikou uspořádal 3.11.2011. v Liberci Průvod dobrovolníků
Pro návštěvníky byly připravené dílny na nám. Dr.E. Beneše.

Více informací zde

 

:: LOS partnerem

 • Step by step

Projekt “Step by step” se skládá z dvou tréninkových kurzů (listopad 2010 a leden 2011) a evaluačního semináře. Cílem je zvýšit potenciál neziskových organizací, podporovat interkulturní rozměr práce s mládeží a rozvíjet dovednosti a znalosti dobrovolníků a pracovníků s mládeží v těchto oblastech.

Více informaci zde

 • Protected area by youth: Tradition for the future

30 mladých lidí z šesti evropských zemí zavítalo začátkem září (2.-12.2011) do slovinského Koperu na projekt s názvem Protected area. Tématem tohoto setkání bylo ekologie, trvale udržitelný rozvoj a environmentální výchova.

Více informací zde

 • My Earth, my water

Projekt My Earth my Water se odehrál v červenci roku 2011 v Litevském národním parku Plateliai. Cílem celé výměny bylo vzdělat mladé účastníky v oblasti ekologicky udržitelného rozvoje a zároveň v nich podpořit kreativitu a aktivitu v této oblasti. Projektu se zúčastnili mladí lidé z pěti zemí a to Čech, Polska, Německa, Litvy a Lotyšska.

Více informací zde

 • Roll the dice

Mezinárodní projekt nazvaný „Roll the Dice“ spadající do aktivit programu Youth in Action se uskutečnil ve dnech 22. – 30. 6. 2011 v příjemném kempu Leśny Dwór nedaleko města Jelenie Góry. Hlavním cílem celé akce bylo zvýšit ekonomickou povědomost mladých lidí z různých zemí Evropy. Celkem se projektu zúčastnili zástupci z pěti zemí, kromě pořádajícího Polska také skupina z České republiky, Slovenska, Řecka a Estonska.

Více info zde

 • Europes on the Borders

Projekt, který mladým lidem ukázal, jak efektivně připravit výměny mládeže a iniciativy v pohraničních oblastech a jak zorganizovat projekty v rámci Programu mládež v akci se uskutečnil v atraktivním prostředí španělské Galicie v termínu 7. – 14. září 2011.

Více informací zde

 • Christmas cooking

Mezinárodní výměna mládeže na téma vánoční vaření a pečení se uskutečnila před Vánoci ve Velkých Janowicích v Polsku.

Více informací zde

facebook # # # ...spoj se s námi!
Aktuality

Story Café je na světě!

SolidARTbrary (Solidarity through art and human library) je projekt financovaný programem Erasmus+ Vzdělávaní dospělých. Projekt cílí na podporu tolerance, solidarity a sociální inkluze skrze rozvoj kompetencí vzdělavatelů, multiplikátorů a tvůrců ,,vzorců chování a jednání“ v oblasti vzdělávání dospělých.

 Více...

Mezinárodní WS v rámci projektu PEAS

V rámci mezinárodního projektu PEAS byl ve dnech 25. 8. - 31. 8. 2017 realizován již 2. workshop, během něhož jsme vytvořili vzdělávací kurz v tématu Finanční management pro začínající podnikatele a start upy.

 Více...

PUBLIKACE POLÁCZEK JE NA SVĚTĚ

Drazí kolegové, je co slavit. Společně se studenty jsme prozkoumali část historie i současnosti u našich polských sousedů! Pokud nevíte kam na výlet, ochutnejte něco z toho, co jsme pro Vás napsali.

 Více...
Archiv novinek
©2003 - 2023 copyright LOSonline.eu