Sailors on the CitizenShip – Discovering Africa

Cílem školení je výměna dobrých příkladů z praxe z oblasti práce s mládeží, politiky mládeže a aktivní účasti ve veřejném životě mezi 4 africkými zeměmi a 4 evropskými.
Projekt se skládal z plánovacího setkání (JAR leden 2010), dvou osmidenních školení (Tanzanie srpen 2010, Estonsko říjen 2010) a z evaluačního setkání.

Partnerské organizace:

• Česká Republika: LOS – Liberecká občanská společnost o.s.
• Estonsko: Eesti Erinoorsootöö Ühing noOR
• Polsko: Unesco Initiatives centre Wroclaw
• Portugalsko: Rota Jovem
• Keňa: Cheryl´s Children´s Home
• Jihoafrická republika: Siyaphambili Orphan Village
• Uganda: Youth plus Policy Network
• Tanzánie: Tanzania Youth Cultural

Tématem byla aktivní participace mládeže ve veřejném životě na lokální, národní i mezinárodní úrovni.

Účastníci mezi sebou sdíleli příklady dobré praxe, vyměňovali si zkušenosti s mládežnickou politikou a zapojili se do studijních návštěv v místních iniciačních centrech pro mládež.

Účastníci zároveň zrealizovali navazující aktivity ve své komunitě. Účastníci z ČR (Veronika Dubská, Dan Janauer a Zuzana Blahutová) zorganizovali interaktivní workshop pro mládež z Prahy a okolí na téma „Aktivní participace ve veřejném životě“.

Webové stránky projektu

Komentář:

Ondřeje Lochmana (trenér): “Spolupráce v tak kulturně rozdílném týmu je komunikačně strašně náročná a někdy je potřebné i několikrát se ujistit zda všichni opravdu rozumí dané věci stejně. Je také neuvěřitelné jak moc se můžeme naučit od partnerů z Afriky, ať už jde o podporu rozvoje místních iniciativ, aktivizaci mládeže nebo schopnosti rétoriky a leadershipu. A přitom v Čechách stále stereotypně slyším, že Afrika je bída a zaostalost. Média a neznalost dělá hodně.“

facebook # # # ...spoj se s námi!
Aktuality

Story Café je na světě!

SolidARTbrary (Solidarity through art and human library) je projekt financovaný programem Erasmus+ Vzdělávaní dospělých. Projekt cílí na podporu tolerance, solidarity a sociální inkluze skrze rozvoj kompetencí vzdělavatelů, multiplikátorů a tvůrců ,,vzorců chování a jednání“ v oblasti vzdělávání dospělých.

 Více...

Mezinárodní WS v rámci projektu PEAS

V rámci mezinárodního projektu PEAS byl ve dnech 25. 8. - 31. 8. 2017 realizován již 2. workshop, během něhož jsme vytvořili vzdělávací kurz v tématu Finanční management pro začínající podnikatele a start upy.

 Více...

PUBLIKACE POLÁCZEK JE NA SVĚTĚ

Drazí kolegové, je co slavit. Společně se studenty jsme prozkoumali část historie i současnosti u našich polských sousedů! Pokud nevíte kam na výlet, ochutnejte něco z toho, co jsme pro Vás napsali.

 Více...
Archiv novinek
©2003 - 2017 copyright LOSonline.eu