• I love culture

Mezinárodní projekt ve spolupráci s: Slovinsko, Holandsko, Španělsko, Estonsko, Malta, Maďarsko, Turecko, Polsko a Česká republika.
Od červen 2009 do květen 2010 probíhal projekt I love culture, kdy zástupci 9 zemí Evropské unie připravili portál o aktivitách mládeže po celé Evropě.

Ideou projektu je vytvořit komplexní kulturní portál, kde snadno najdete informace o mezinárodních aktivitách mládeže. Jsou zde prezentovány jak výsledky proběhnuvších projektů, tak informace o projektech probíhajících i budoucích.

Cíle projektu:

Zviditelnit aktivity programu Mládež v Akci pro široké obecenstvo tím, že vytvoříme atraktivní a komplexní portál, který obsahuje informace o projektech již uzavřených, probíhajících či budoucích.

• Zapojit širší spektrum mladých lidí do výměn a iniciativ mládeže, EDS, a dalších aktivit v rámci MvA.

• Zlepšení spolupráce mezi organizacemi a zvýšení kvality projektů v rámci MvA.

• Zvýšit viditelnost, získat nové členy a poskytnout organizacím nové nástroje a inspirace.

• Rozvoj využívání umění a multimedií v projektech MvA.

Obsah projektu:.

Multimediální trénink ve Slovinsku (leden 2010), kde se účastníci učili zpracovávat videa, fotografie a psát články o mládežnických aktivitách pro online využití.

• Vytváření videí, fotografií a článků z mezinárodních projektů, jenž účastníci navštívili po tréninku ve Slovinsku. Tato produkce byla užita pro kulturní online portál iloveculture.eu.

Seminář v Holandsku (říjen 2010), kde se mladí lidé naučili, jak rozvíjet mládežnické multimediální projekty. To garantuje pokračování a používání portálu iloveculture.eu

Online kulturní portál obsahuje galerii projektů, online hodnotící nástroje, komunitní web, nová videa z aktivit, online portfolio pro nové neziskové organizace,výzvy k účasti na projektech atd…

Komentář:

Veronika Dubská (účastnice):
“Zajímavá a velmi ambiciózní myšlenka, kterou se bohužel nepodařilo dovést do zdárného konce. Celá vize kulturního portálu iloveculture.eu je opravdu revoluční a určitě by usnadnila práce nejedné organizaci. Pro efektivní fungování je ale potřeba zvýšit motivaci jednotlivých účastníků podílet se na této platformě, pracovat intenzivněji s viditelnými výstupy. V tomto případě očekávání zůstala do velké míry nenaplněna a já si nejvíce znalostí odnáším z tréninku ve Slovinsku, který mě vybavil základními dovednosti v oblasti multimedií.“

Web stránky projektu

facebook # # # ...spoj se s námi!
Aktuality

Story Café je na světě!

SolidARTbrary (Solidarity through art and human library) je projekt financovaný programem Erasmus+ Vzdělávaní dospělých. Projekt cílí na podporu tolerance, solidarity a sociální inkluze skrze rozvoj kompetencí vzdělavatelů, multiplikátorů a tvůrců ,,vzorců chování a jednání“ v oblasti vzdělávání dospělých.

 Více...

Mezinárodní WS v rámci projektu PEAS

V rámci mezinárodního projektu PEAS byl ve dnech 25. 8. - 31. 8. 2017 realizován již 2. workshop, během něhož jsme vytvořili vzdělávací kurz v tématu Finanční management pro začínající podnikatele a start upy.

 Více...

PUBLIKACE POLÁCZEK JE NA SVĚTĚ

Drazí kolegové, je co slavit. Společně se studenty jsme prozkoumali část historie i současnosti u našich polských sousedů! Pokud nevíte kam na výlet, ochutnejte něco z toho, co jsme pro Vás napsali.

 Více...
Archiv novinek
©2003 - 2017 copyright LOSonline.eu