• Books 21

Mezinárodní projekt, který je postaven na vzájemné výměně zkušeností a metod interkulturního vzdělávání a na podpoře spolupráce mezi neziskovými organizacemi a knihovnami. Jednotlivá setkání hostí vždy jedna z partnerských organizací a obsahem jsou studijní návštěvy, workshopy či setkání s experty.

Země a organizace zapojené do projektu:

Německo: GBI – gemeinnützige Gesellschaft für Bildungsinitiativen www.gbi-online.de
Španělsko: ANTAXURADA SL www.xandobela.info
Řecko: Media dell’ Arte www.mediadellarte.gr
Polsko: UNESCO Initiatives Centre www.unescocentre.pl
Česká republika: Liberecká občanská společnost www.losonline.eu

Cíle:

• Vytvoření partnerství mezi organizacemi z ČR, Polska, Německa, Španělska a Řecka
• Sdílení osvědčených postupů ICV v projektech realizovaných nevládními organizacemi a knihovnami
• Sdílení osvědčených postupů ve využívání informačních a komunikačních technologiích při projektech ICV
• Naučit se a připravit ,,Živou knihovnu“ jako příklad metody ICV
• Vytvořit dlouhotrvající spolupráci, která bude podporována IT nástroji (web, moodle, NING)
• Sdílení a evaluace ,,dobré praxe“ na mezinárodní úrovni v rámci lokálních projektů
• Shromáždění a publikování výsledků a učebního materiálu mezi partnery a veřejností (web, cd, tiskoviny,…)

Web: http://www.thebooks21.eu/

Komentář:

Antonín Ferdan (koordinátor):
„Projekt Books21 má tolik dimenzí, že je velmi těžké o něm hovořit. Je pro mě i pro organizaci obrovským pozitivem! Jednotlivá setkání přináší vždy nové perspektivy vnímání navštívené země, neboť knihovna a knihy obecně jsou často zrcadlem kultury. Podařilo se nám už nyní vytvořit silné partnerství s přátelskými vztahy, a to nejen na mezinárodní úrovni, ale i na úrovni různých institucí (knihovny, nno). Navíc, díky tomuto projektu pořádáme Živou knihovnu.“

facebook # # # ...spoj se s námi!
Aktuality

Story Café je na světě!

SolidARTbrary (Solidarity through art and human library) je projekt financovaný programem Erasmus+ Vzdělávaní dospělých. Projekt cílí na podporu tolerance, solidarity a sociální inkluze skrze rozvoj kompetencí vzdělavatelů, multiplikátorů a tvůrců ,,vzorců chování a jednání“ v oblasti vzdělávání dospělých.

 Více...

Mezinárodní WS v rámci projektu PEAS

V rámci mezinárodního projektu PEAS byl ve dnech 25. 8. - 31. 8. 2017 realizován již 2. workshop, během něhož jsme vytvořili vzdělávací kurz v tématu Finanční management pro začínající podnikatele a start upy.

 Více...

PUBLIKACE POLÁCZEK JE NA SVĚTĚ

Drazí kolegové, je co slavit. Společně se studenty jsme prozkoumali část historie i současnosti u našich polských sousedů! Pokud nevíte kam na výlet, ochutnejte něco z toho, co jsme pro Vás napsali.

 Více...
Archiv novinek
©2003 - 2017 copyright LOSonline.eu