Projekty realizované v roce 2010

:: LOS organizátorem

 • PoláCzek – Jesteśmy sousedé

Školení druhého pokračování česko-polského projektu PoláCzek proběhlo v termínu 30.10.-6.11. v Kryštofově údolí u Liberce. Školení bylo zakončeno výstavou v libereckém V-Klubu. V průběhu listopadu a prosince účastníci školení zrealizovali workshopy na školách v česko-polském pohraničí.

Více info zde

 • Sailors on the CitizenShip – Discovering Africa

Mezinárodní vzdělávací projekt Sailors on the Citizenship-Discovering Africa byl školením pro pracovníky školení z ČR, z Polska, Estonska, Portugalska, Keni, Tanzánie, Ugandy a Jihoafrické republiky.
Cílem školení byla výměna dobrých příkladů z praxe z oblasti práce s mládeží, politky mládeže a aktiní účasti ve veřejném životě.

Více informací zde

 • Sailors on the CitizenShip XXL

Mezinárodní školící kurz ve formě velkého festivalu neformálního vzdělávání. V termínu 8.5 – 16.5.2010 Liberec (ČR) přivítal 50 účastníků z 20 evropských zemí a nabídl sdílení metod a příkladů dobré praxe z oblasti výchovy k občanství a účasti mládeže ve veřejném životě.

Více info zde.

 • Poláczek ve szkole

Česko – polský projekt, jehož obsahem byla realizace workshopů na českých a polských školách na téma: Česko/polský jazky, Česko/polské stereotypy a Společné Krknoše.

Více o projektu zde.

 • Books 21

Mezinárodní projekt, který je postaven na vzájemné výměně zkušeností a metod interkulturního vzdělávání a na podpoře spolupráce mezi neziskovými organizacemi a knihovnami. Jednotlivá setkání hostí vždy jedna z partnerských organizací a obsahem jsou studijní návštěvy, workshopy či setkání s experty.

Více informací zde

 

:: LOS partnerem

 • Lhostejnost bolí

Záměrem projektu Lhostejnost bolí je propagace společné evropské historie a hodnot tím, že se ,,zpopularizují” příběhy Spravedlivých mezi národy a dalších pomocníků – lidí, kteří riskovali své životy, aby zachránili Židy před odhalením za druhé světové války.

Více informací zde

 • Veni Vedi Vici

Školení pro začínající organizace v programu EVS se konalo 2.9. – 10.9. 2010 v městě Kobuleti v Gruzii. 19 účastníků reprezentovalo tyto státy: Turecko, Polsko, Česká Republika, Moldavsko, Lotyšsko, Německo, Rusko, Itálie, Gruzie, Arménie, Ukrajina, Rumunsko.

Více informací zde

 • Just experience it

Tréninkový kurz pro pracovníky s mládeží, kteří jsou zodpovědní za projektový management, se konal v termínu 29.4.-3.5.2010 na Slovensku.

Více informací zde

 • I love culture

Od červen 2009 do října 2010 probíhal mezinárodní projekt I love culture, během něhož zástupci 9 zemí Evropské unie připravovali portál o aktivitách mládeže po celé Evropě.

Více info zde.

 • Your time yours possibillities

Výměna mládeže, která se uskutečnila od 28.8. do 7.9.2010 v Arménii. Projektu se vyjma České republiky zúčastnilo také Polsko, Litva, Ukrajina, Gruzie a Arménie.

Více info zde

 • LernFest

Euroregionální festival představil 12.9. činnost vzdělávacích zařízení, spolků, podniků nebo institucí z České republiky, Polska a Německa. V Žitavě se návštěvníci setkali s pestrou nabídkou vzdělávacích aktivit, kterých se mohou sami zúčastnit.

Více informací zde

facebook # # # ...spoj se s námi!
Aktuality

Story Café je na světě!

SolidARTbrary (Solidarity through art and human library) je projekt financovaný programem Erasmus+ Vzdělávaní dospělých. Projekt cílí na podporu tolerance, solidarity a sociální inkluze skrze rozvoj kompetencí vzdělavatelů, multiplikátorů a tvůrců ,,vzorců chování a jednání“ v oblasti vzdělávání dospělých.

 Více...

Mezinárodní WS v rámci projektu PEAS

V rámci mezinárodního projektu PEAS byl ve dnech 25. 8. - 31. 8. 2017 realizován již 2. workshop, během něhož jsme vytvořili vzdělávací kurz v tématu Finanční management pro začínající podnikatele a start upy.

 Více...

PUBLIKACE POLÁCZEK JE NA SVĚTĚ

Drazí kolegové, je co slavit. Společně se studenty jsme prozkoumali část historie i současnosti u našich polských sousedů! Pokud nevíte kam na výlet, ochutnejte něco z toho, co jsme pro Vás napsali.

 Více...
Archiv novinek
©2003 - 2023 copyright LOSonline.eu