::Young Energy

Mezinárodní výměna mládeže, která se konala v Sardinii od 30.4 do 7.5.2008

Most je kulturní sdružení, které podporuje mezinárodní mobilitu.
Její členové se učí, jak vytvořit dialog s různými kulturami a způsoby života.
Jejím hlavním cílem je zapojit lidi bez rozdílu věku, pohlaví,národnosti, náboženství nebo politické názory, do projektů, které jsou řízeny buď samostatně, nebo jinými mosty
podobných organizací.

Sdružení si klade za cíl:
• podporovat kontakty mezi kulturami a národnostmi vytvořit hlubší spolupráci mezi
národy a zeměmi;
• spolupráce s národními a mezinárodními orgány a sdružení zabývající se kulturní výměny a oba experimenty vzdělávání a výzkumu;
• použití metod interkulturního vzdělávání v neformálním prostředí, aby podněcovali lidi, aby užitek z kulturní odlišnosti,
• podpora aktivní účasti občanů na všech úrovních společenského života: mezinárodní, evropské, vnitrostátní, regionální a místní;
• prosazování základních hodnot EU, jedinou mezinárodní institucí, kterou se stanoví
integrace národů ‘spíše než pro jejich interakce a spolupráce;
• podpora a znalost, prostřednictvím svých činností, činnost místní, národní, mezinárodní, veřejných a soukromých organizací, jejichž hodnoty jsou spolupráce, vzájemného respektování, ochranu planety.

Projekt
“Mladí energie: aktivní účast v naší budoucnosti”
1. Tématem výměny
Tématem výměny je hodnota aktivního občanství v moderní Evropě a jak se mladí lidé mohou využít jej prožívá aktivitu na všech úrovních: místní, národní, evropské.
Také mladí lidé budou vyzváni, aby uvažovali o propojení mezi aktivní účastí a občanství jako právního rámce, v každé zemi na jedné straně, a v Evropě, na straně druhé.

LOS v projektu: LOS reprezentovali 4 účastníci a jeden mládežnický vedoucí, kteří se aktivně účastnili setkání.

www

facebook # # # ...spoj se s námi!
Aktuality

Story Café je na světě!

SolidARTbrary (Solidarity through art and human library) je projekt financovaný programem Erasmus+ Vzdělávaní dospělých. Projekt cílí na podporu tolerance, solidarity a sociální inkluze skrze rozvoj kompetencí vzdělavatelů, multiplikátorů a tvůrců ,,vzorců chování a jednání“ v oblasti vzdělávání dospělých.

 Více...

Mezinárodní WS v rámci projektu PEAS

V rámci mezinárodního projektu PEAS byl ve dnech 25. 8. - 31. 8. 2017 realizován již 2. workshop, během něhož jsme vytvořili vzdělávací kurz v tématu Finanční management pro začínající podnikatele a start upy.

 Více...

PUBLIKACE POLÁCZEK JE NA SVĚTĚ

Drazí kolegové, je co slavit. Společně se studenty jsme prozkoumali část historie i současnosti u našich polských sousedů! Pokud nevíte kam na výlet, ochutnejte něco z toho, co jsme pro Vás napsali.

 Více...
Archiv novinek
©2003 - 2017 copyright LOSonline.eu