Neighbours meet neighbours – Czech republic

Školení s názvem “Neigbours meet neigbours” je vytvořeno k posílení kompetencí mládežnických vedoucích a mladých školitelů z příhraničních regionů v rámci dovedností projektového managamentu jako plánování, realizace a evaluace projektu.

Toto školení se uskutečnilo od 29.4 – 5.5.2007

Popisek: Školení s názvem “Neigbours meet neigbours” je vytvořeno k posílení kompetencí mládežnických vedoucích a mladých školitelů z příhraničních regionů v rámci dovedností projektového managamentu jako plánování, realizace a evaluace projektu. Cílem bude analyzovat a také upozornit na potenciál těchto v různých směrech znevýhodněných regionech. Klademe si za cíl vytvořit důkladné návrhy projektů a také vytvoření sítě mládežnických vedoucích z příhraničních oblastí tak aby mezi nimi fungovala dlouhodobá spolupráce a byla vytvořena se pevná partnerství.

Celkovým cílem tedy je proškolení mládežnických vedoucích v již zmíněných kompetenčních oblastech projektového managamentu tak aby byli schopni uskutečňovat své příhraniční projekty efektivně (a také vůbec). Blíže se zaměříme především na realizaci výměn mládeže a místních iniciativ mládeže.

web

facebook # # # ...spoj se s námi!
Aktuality

Story Café je na světě!

SolidARTbrary (Solidarity through art and human library) je projekt financovaný programem Erasmus+ Vzdělávaní dospělých. Projekt cílí na podporu tolerance, solidarity a sociální inkluze skrze rozvoj kompetencí vzdělavatelů, multiplikátorů a tvůrců ,,vzorců chování a jednání“ v oblasti vzdělávání dospělých.

 Více...

Mezinárodní WS v rámci projektu PEAS

V rámci mezinárodního projektu PEAS byl ve dnech 25. 8. - 31. 8. 2017 realizován již 2. workshop, během něhož jsme vytvořili vzdělávací kurz v tématu Finanční management pro začínající podnikatele a start upy.

 Více...

PUBLIKACE POLÁCZEK JE NA SVĚTĚ

Drazí kolegové, je co slavit. Společně se studenty jsme prozkoumali část historie i současnosti u našich polských sousedů! Pokud nevíte kam na výlet, ochutnejte něco z toho, co jsme pro Vás napsali.

 Více...
Archiv novinek
©2003 - 2017 copyright LOSonline.eu