Baltic Contact making seminar

Baltic Contact making seminar představoval další z klasických kurzů Akce 5 nadnárodní agentury Youth.

Uskutečnil se od 14.6. – do 18.6.2006. Hlavní cíl spočíval v navázání kontaktů mezi delegáty jednotlivých neziskových organizací z různých zemí EU, resp. zemích přidruľených (Polsko, ČR, Portugalsko, Francie, Nizozemí, Turecko, Rumunsko atd.)

Komentář: Baltic Contact making seminar představoval další z klasických kurzů Akce 5 nadnárodní agentury Youth. Hlavní cíl spočíval v navázání kontaktů mezi delegáty jednotlivých neziskových organizací z různých zemí EU, resp. zemích přidružených (Polsko, ČR, Portugalsko, Francie, Nizozemí, Turecko, Rumunsko atd.). Program obsahoval vedle nácviků pro přípravu a realizaci projektů další praktické činnosti. Mezi ně patřily zejména psycho-sociální hry vhodné k vytvoření funkčního kolektivu a historicko – poznávací zájezdy do blízkého i vzdálenějšího okolí. (Petr Kolář –účastník za LOS)

facebook # # # ...spoj se s námi!
Aktuality

Story Café je na světě!

SolidARTbrary (Solidarity through art and human library) je projekt financovaný programem Erasmus+ Vzdělávaní dospělých. Projekt cílí na podporu tolerance, solidarity a sociální inkluze skrze rozvoj kompetencí vzdělavatelů, multiplikátorů a tvůrců ,,vzorců chování a jednání“ v oblasti vzdělávání dospělých.

 Více...

Mezinárodní WS v rámci projektu PEAS

V rámci mezinárodního projektu PEAS byl ve dnech 25. 8. - 31. 8. 2017 realizován již 2. workshop, během něhož jsme vytvořili vzdělávací kurz v tématu Finanční management pro začínající podnikatele a start upy.

 Více...

PUBLIKACE POLÁCZEK JE NA SVĚTĚ

Drazí kolegové, je co slavit. Společně se studenty jsme prozkoumali část historie i současnosti u našich polských sousedů! Pokud nevíte kam na výlet, ochutnejte něco z toho, co jsme pro Vás napsali.

 Více...
Archiv novinek
©2003 - 2017 copyright LOSonline.eu