The power of short distance network

Školení v realizaci evropských mládežnických projektů. Především pak v mládežnických výměnách v příhraničních regionech v rámci akce 1 programu Mládež.

Školení probíhalo v termínech 29.6 – 02.7.2006.

Popisek: Záměrem školení je motivovat a podpořit účastníky školení v realizaci evropských mládežnických projektů. Především pak v mládežnických výměnách v příhraničních regionech v rámci akce 1 programu Mládež. Tímto dále zvyšovat kvalitu nově vznikajících projektů pomocí předávání zkušeností a rozšiřování povědomí o mezinárodní spolupráci na krátkou vzdálenost, která může být silná, dlouhotrvající a vede k trvalým výsledkům.

Komentář: Projekt The power of short distance network konaný na přelomu června a července v Kryštofově údolí hodnotím ve výsledku velmi pozitivně, jelikož dle mého názoru dosáhl toho co si předsevzal. Myslím, že se podařilo podpořit tyto druhy aktivit, názorně vysvětlit jak důležitá může být přeshraniční spolupráce a to hlavně přitažlivou a zábavnou formou. Takže, s chutí do toho!
Michal Resl

facebook # # # ...spoj se s námi!
Aktuality

Story Café je na světě!

SolidARTbrary (Solidarity through art and human library) je projekt financovaný programem Erasmus+ Vzdělávaní dospělých. Projekt cílí na podporu tolerance, solidarity a sociální inkluze skrze rozvoj kompetencí vzdělavatelů, multiplikátorů a tvůrců ,,vzorců chování a jednání“ v oblasti vzdělávání dospělých.

 Více...

Mezinárodní WS v rámci projektu PEAS

V rámci mezinárodního projektu PEAS byl ve dnech 25. 8. - 31. 8. 2017 realizován již 2. workshop, během něhož jsme vytvořili vzdělávací kurz v tématu Finanční management pro začínající podnikatele a start upy.

 Více...

PUBLIKACE POLÁCZEK JE NA SVĚTĚ

Drazí kolegové, je co slavit. Společně se studenty jsme prozkoumali část historie i současnosti u našich polských sousedů! Pokud nevíte kam na výlet, ochutnejte něco z toho, co jsme pro Vás napsali.

 Více...
Archiv novinek
©2003 - 2017 copyright LOSonline.eu