Sailors on the CitizenShip – Czech Republic edition

Projekt “Sailors on the CitizenShip” – “Námořníci na vlnách občanství” je školení, jehož cílem je podpora profesního rozvoje mladých školitelů a zkvalitnění projektů týkajících se občanství.

Projekt se uskutečnil v datech od 13 – 20.8.2006.

Popisek: Projekt “Sailors on the CitizenShip” – “Námořníci na vlnách občanství” je školení, jehož cílem je podpora profesního rozvoje mladých školitelů a zkvalitnění projektů týkajících se občanství. Myšlenkou občanství se hodláme zabývat ve třech rovinách: v místním, národním a evropském kontextu. Společně tak vypracujeme a zveřejníme manuál, jak motivovat mladé lidi v účasti nejen na komunitním dění ale i na dění přesahující komunitní rámec.

Cíle projektu „Námořníci na vlnách občanství“
Naše hlavní cíle jsou následované:
zdůraznění spojitosti mezi občanstvím, společností, prostředím a aktivní účastí v něm
porozumění pojmu občanství v historickém a současném kontextu na základě vlastních zkušeností a diskuze mezi účastníky
zabývání se různými úrovněmi občanství (místní – národní – mezinárodní/ Evropská)
sdílení odlišných pohledů a vizí týkajících se občanství
zaměření se na pojetí evropské identity a jejich hodnot (demokracie, tolerance, pluralita, lidská práva)
zvýšení kvality projektů, které se zabývají participací mládeže a občanstvím

Komentář: Ve dnech od 13.8. do 20.8.2006 proběhl v raspenavském hotelu Zámeček seminář„Sailors on the Citizenship“. Cílem tohoto semináře bylo sezvat aktivisty z různých států Evropy (převážně z EU) aby si mohli spolu vyměnit názory týkající se mnohonárodnostního soužití v Evropě. Pozvání přijali mladí lidé z devíti evropských států: Slovenska, Maďarska, Polska, Německa, Finska, Litvy, Španělska– Baskicka, Řecka a pořádající České republiky. Během týdne probíhala intenzivní debata provázená workshopy na témata co je Evropská identita, jaké hodnoty by měly být pro Evropany prioritní atd. Další část semináře byla věnována možnosti zapojení mladých lidí v aktivitách´neziskových organizací. V malých skupinách zde účastníci navrhovali potenciální´projekty, které by vedly k aktivizaci mladých a které by se mohly v budoucnu realizovat. Osobně, hodnotím celý týden za velice zdařilý. Organizátorům se povedlo uspořádat aktivitami nabitý týden, který byl po stránce obsahové velice pestrý. Jako učitel velice oceňuji použité didaktické metody, jež byly během workshopů použity. Jednotlivé debaty poté dostaly úplně jiný rozměr a dokázaly účastníky zcela pohltit.

Jindřich Meruňka
Účastník semináře

web

facebook # # # ...spoj se s námi!
Aktuality

Story Café je na světě!

SolidARTbrary (Solidarity through art and human library) je projekt financovaný programem Erasmus+ Vzdělávaní dospělých. Projekt cílí na podporu tolerance, solidarity a sociální inkluze skrze rozvoj kompetencí vzdělavatelů, multiplikátorů a tvůrců ,,vzorců chování a jednání“ v oblasti vzdělávání dospělých.

 Více...

Mezinárodní WS v rámci projektu PEAS

V rámci mezinárodního projektu PEAS byl ve dnech 25. 8. - 31. 8. 2017 realizován již 2. workshop, během něhož jsme vytvořili vzdělávací kurz v tématu Finanční management pro začínající podnikatele a start upy.

 Více...

PUBLIKACE POLÁCZEK JE NA SVĚTĚ

Drazí kolegové, je co slavit. Společně se studenty jsme prozkoumali část historie i současnosti u našich polských sousedů! Pokud nevíte kam na výlet, ochutnejte něco z toho, co jsme pro Vás napsali.

 Více...
Archiv novinek
©2003 - 2017 copyright LOSonline.eu