Refugees in Europe – everybody challenge

Refugees in Europe – everybody challenge byl mezinárodní seminář. Týkající se uprchlíků.

Probíhal ve dnech 1 – 5.6.2006, téma uprchlíci se ukázalo být důležitým pro všechny evropské země

Komentář: Tři zástupci Liberecké Občanské Společnosti reprezentovali českou republiku na mezinárodním semináři “Refugees – Everybody’s challenge” ve Wroclawi. Téma uprchlíků se ukázalo být velmi důležitým pro všechny evropské země a účastníci se mohli seznámit s konkrétní situací v participujících států – tedy České Republiky, Velké Británie, Německa, Itálie a zejména pořádajícího Polska. Zajímavé aktivity doplněné důležitými informacemi byly v průběhu semináře doplněny setkáním a debatou s konkrétními lidmi, kteří v Polsku nalezli svůj druhý domov.
20.6.2006 Petr Vavřich

web

facebook # # # ...spoj se s námi!
Aktuality

Story Café je na světě!

SolidARTbrary (Solidarity through art and human library) je projekt financovaný programem Erasmus+ Vzdělávaní dospělých. Projekt cílí na podporu tolerance, solidarity a sociální inkluze skrze rozvoj kompetencí vzdělavatelů, multiplikátorů a tvůrců ,,vzorců chování a jednání“ v oblasti vzdělávání dospělých.

 Více...

Mezinárodní WS v rámci projektu PEAS

V rámci mezinárodního projektu PEAS byl ve dnech 25. 8. - 31. 8. 2017 realizován již 2. workshop, během něhož jsme vytvořili vzdělávací kurz v tématu Finanční management pro začínající podnikatele a start upy.

 Více...

PUBLIKACE POLÁCZEK JE NA SVĚTĚ

Drazí kolegové, je co slavit. Společně se studenty jsme prozkoumali část historie i současnosti u našich polských sousedů! Pokud nevíte kam na výlet, ochutnejte něco z toho, co jsme pro Vás napsali.

 Více...
Archiv novinek
©2003 - 2017 copyright LOSonline.eu