::Reach for the stars

Kontaktní seminář, který se konal od 03.01.2006 – 08.01.2006 v Berlíně

Cílem tohoto semináře je poskytnout platformu pro zástupce
Nevládních organizací působících v oblasti neformálního vzdělávání mládeže – v oblastech, jako je občanská výchova, evropské občanství, účasti mladých lidí.
Práva a mediální výchova -, kde mohou navázat nové kontakty a rozvoj nových projektů. Dále chceme informovat o možnostech nabízené v rámci programu MLÁDEŽ Evropské unie a výměny zkušenosti, aby se učili od sebe navzájem. Během semináře jsme chtěli pomoci vytvořit životaschopný, produktivní partnerství mezi účastníky projektu a rozvíjet nové nápady.

Cílovou skupinou zúčastněných nevládních organizací by měla zahrnovat mládeže mezi
18 až 25 let. Účastníci budou pocházet z Česká republika, Dánsko, Finsko,
Francie, Německo, Itálie, Polska a Slovinska.

Seminář je spolu-financován z programu MLÁDEŽ Evropské unie.

LOS v projektu: LOS reprezentovali 3 účastníci. Na základě tohoto kontaktního semináře byl vytvořen školící kurz “Sailors on the CitizenShip”.

facebook # # # ...spoj se s námi!
Aktuality

Story Café je na světě!

SolidARTbrary (Solidarity through art and human library) je projekt financovaný programem Erasmus+ Vzdělávaní dospělých. Projekt cílí na podporu tolerance, solidarity a sociální inkluze skrze rozvoj kompetencí vzdělavatelů, multiplikátorů a tvůrců ,,vzorců chování a jednání“ v oblasti vzdělávání dospělých.

 Více...

Mezinárodní WS v rámci projektu PEAS

V rámci mezinárodního projektu PEAS byl ve dnech 25. 8. - 31. 8. 2017 realizován již 2. workshop, během něhož jsme vytvořili vzdělávací kurz v tématu Finanční management pro začínající podnikatele a start upy.

 Více...

PUBLIKACE POLÁCZEK JE NA SVĚTĚ

Drazí kolegové, je co slavit. Společně se studenty jsme prozkoumali část historie i současnosti u našich polských sousedů! Pokud nevíte kam na výlet, ochutnejte něco z toho, co jsme pro Vás napsali.

 Více...
Archiv novinek
©2003 - 2017 copyright LOSonline.eu