Movi(e)ng through European Identity

Polský projekt Movi(e)ng through European Identity

Projekt se konal od 25.7.-3.8.2006. Tento projekt chce dát mladým lidem zkušenosti, které jim pomohou vytvořit si vlastní představu o Evropské identitě.

Popisek: Projekt „Movi(e)ng though European Identity“ má za cíl pozvednout mezi mladými lidmi informovanost, jak důležité je být aktivní ve vytváření společné budoucnosti a přátelské společnosti. Tento projekt chce dát mladým lidem zkušenosti, které jim pomohou vytvořit vlastní představu o Evropské identitě.

Cíle projektu „Movi(e)ng through European Identity“: – rozšířit znalosti o odlišných kulturách – poznat blíže Evropskou Unii – vytvořit film o Evropské Identitě – rozvíjet dovednosti typu: komunikace, dělat kompromisy, respektovat druhé … – učit se o hodnotách a postojích vztahujících se ke kultuře Evropské Unie – najít výhody multikulturní společnosti

Komentář: Projekt Movi(e)ng through European Identity, který se konal v Polsku, byl rozdělen do třech hlavních rovin: personální identita, národní identita a nakonec Evropská identita. Účastníci projektu prošli všemi třemi body pomocí her, workshopů a diskuzí. Cílem školitelů bylo uvést mladé lidi k tématu a povzbudit je, aby se nad danou problematikou zamysleli a učili sami od sebe. Dobrovolníci byli rozděleni do malých mezinárodních skupin a každá z těchto skupin natočila vlastní nezávislý film. Později se všechny filmy spojily v jeden, který ukázal, co si mladí lidé z různých zemí Evropské Unie (účastníci se sjeli z České republiky, Polska, Německa a Slovinska) představují pod pojmem identita.
Iva Kolínská

facebook # # # ...spoj se s námi!
Aktuality

Story Café je na světě!

SolidARTbrary (Solidarity through art and human library) je projekt financovaný programem Erasmus+ Vzdělávaní dospělých. Projekt cílí na podporu tolerance, solidarity a sociální inkluze skrze rozvoj kompetencí vzdělavatelů, multiplikátorů a tvůrců ,,vzorců chování a jednání“ v oblasti vzdělávání dospělých.

 Více...

Mezinárodní WS v rámci projektu PEAS

V rámci mezinárodního projektu PEAS byl ve dnech 25. 8. - 31. 8. 2017 realizován již 2. workshop, během něhož jsme vytvořili vzdělávací kurz v tématu Finanční management pro začínající podnikatele a start upy.

 Více...

PUBLIKACE POLÁCZEK JE NA SVĚTĚ

Drazí kolegové, je co slavit. Společně se studenty jsme prozkoumali část historie i současnosti u našich polských sousedů! Pokud nevíte kam na výlet, ochutnejte něco z toho, co jsme pro Vás napsali.

 Více...
Archiv novinek
©2003 - 2017 copyright LOSonline.eu