Projekty realizované v roce 2006

  • European House

European House bylo setkání různých národností a kultur v rámci EU, organizováno Osvětovým centrem rómov.

Setkání proběhlo od 11. – 18.4. 2006 v Novém meste nad Váhom (Slovensko). Byly pozvány skupiny z různých demografických oblastí: Slovensko, Česká Republika, Litva, Itálie, Malta, Holandsko.
Více info zde

  • Masters and Apprentices

Seminář Masters and Apprentices se uskutečnil pod hlavičkou Youth programů v akci 5.

Seminář se konal v datech od 09.5. – do 14.5.2006 a byl tvořen skupinou mladých lidí z členských států Evropské Unie, kandidujících států do Evropské Unie a pořádající turecké strany.
Více info zde

  • Refugees in Europe – everybody challenge

Refugees in Europe – everybody challenge byl mezinárodní seminář. Týkající se uprchlíků.

Probíhal ve dnech 1 – 5.6.2006, téma uprchlíci se ukázalo být důležitým pro všechny evropské země.
Více info zde

  • Baltic Contact making seminar

Baltic Contact making seminar představoval daląí z klasických kurzů Akce 5 nadnárodní agentury Youth.

Uskutečnil se od 14.6. – do 18.6.2006. Hlavní cíl spočíval v navázání kontaktů mezi delegáty jednotlivých neziskových organizací z různých zemí EU, resp. zemích přidruľených (Polsko, ČR, Portugalsko, Francie, Nizozemí, Turecko, Rumunsko atd.)
Více info zde

  • Movi(e)ng through European Identity

Polský projekt Movi(e)ng through European Identity

Projekt se konal od 25.7.-3.8.2006. Tento projekt chce dát mladým lidem zkušenosti, které jim pomohou vytvořit si vlastní představu o Evropské identitě.
Více info zde

  • The power of short distance network

Školení v realizaci evropských mládežnických projektů. Především pak v mládežnických výměnách v příhraničních regionech v rámci akce 1 programu Mládež.

Školení probíhalo v termínech 29.6 – 02.7.2006.
Více info zde

  • Sailors on the CitizenShip – Czech Republic edition

Projekt “Sailors on the CitizenShip” – “Námořníci na vlnách občanství” je školení, jehož cílem je podpora profesního rozvoje mladých školitelů a zkvalitnění projektů týkajících se občanství.

Projekt se uskutečnil v datech od 13 – 20.8.2006.
Více info zde

  • ATOMIC 2

Školení ATOMIC je založen na metodách neformálního vzdělávání, ale je stejně tak dobře spojen s prvky metod formálního vzdělávání.

Školení probíhalo ve dnech od 20.-27.10.2006 v Itálii.
Více info zde

  • Reach for the stars

Kontaktní seminář, který se konal od 03.01.2006 – 08.01.2006 v Berlíně

Více info zde

facebook # # # ...spoj se s námi!
Aktuality

Story Café je na světě!

SolidARTbrary (Solidarity through art and human library) je projekt financovaný programem Erasmus+ Vzdělávaní dospělých. Projekt cílí na podporu tolerance, solidarity a sociální inkluze skrze rozvoj kompetencí vzdělavatelů, multiplikátorů a tvůrců ,,vzorců chování a jednání“ v oblasti vzdělávání dospělých.

 Více...

Mezinárodní WS v rámci projektu PEAS

V rámci mezinárodního projektu PEAS byl ve dnech 25. 8. - 31. 8. 2017 realizován již 2. workshop, během něhož jsme vytvořili vzdělávací kurz v tématu Finanční management pro začínající podnikatele a start upy.

 Více...

PUBLIKACE POLÁCZEK JE NA SVĚTĚ

Drazí kolegové, je co slavit. Společně se studenty jsme prozkoumali část historie i současnosti u našich polských sousedů! Pokud nevíte kam na výlet, ochutnejte něco z toho, co jsme pro Vás napsali.

 Více...
Archiv novinek
©2003 - 2017 copyright LOSonline.eu