• Workshopy Poláczek

Realizujeme interaktivní workshopy pro studenty základních a středních škole v česko-polském pohraničí. Workshopy jsou prováděné v česko-polských týmech pracují s metodami neformální pedagogiky a jejich cílem je zvýšit mezi studentami povědomí a nabourat předsudky o sousedech za hranicemi.

 

Jednotlivá témata jsou

• Česko/polský jazyk (cílem je seznámit studenty s polštinou a rozvoj jazykových kompetenci)

• Česko/polské stereotypy (cílem je nabourat negativní předsudky o Polském národě)

• Společné Krkonoše (zaměřeno na společné vlastnosti, tradice, kulturu)

 

Workshopy jsou orientovány na průřezové témata
• výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
• multikulturní výchova
• osobnostní a sociální výchova.

Očekávanými výstupy jsou kromě zvýšení povědomí o sousedy za hranicemi i rozvoj
komunikačních, občanských, sociálních a personálních kompetencí.
Workshopy provádíme v česko-polském týmu v česko-polském jazyku – zajistíme tak atraktivitu i autentičnost každého workshopu. Zároveň chceme studenty informovat o možnostech aktivního zapojení do komunitního života.

Délka trvání: 90min
Místo konání: U vás ve škole nebo ve volnočasovém klubu V-Klub (ul.5.května , Liberec)
Cena: 0,- Kč

Máte zájem o workshop?
Kontaktujte hlavní koordinátorku na email Veronika.Dubska@losonline.eu

facebook # # # ...spoj se s námi!
Aktuality

Story Café je na světě!

SolidARTbrary (Solidarity through art and human library) je projekt financovaný programem Erasmus+ Vzdělávaní dospělých. Projekt cílí na podporu tolerance, solidarity a sociální inkluze skrze rozvoj kompetencí vzdělavatelů, multiplikátorů a tvůrců ,,vzorců chování a jednání“ v oblasti vzdělávání dospělých.

 Více...

Mezinárodní WS v rámci projektu PEAS

V rámci mezinárodního projektu PEAS byl ve dnech 25. 8. - 31. 8. 2017 realizován již 2. workshop, během něhož jsme vytvořili vzdělávací kurz v tématu Finanční management pro začínající podnikatele a start upy.

 Více...

PUBLIKACE POLÁCZEK JE NA SVĚTĚ

Drazí kolegové, je co slavit. Společně se studenty jsme prozkoumali část historie i současnosti u našich polských sousedů! Pokud nevíte kam na výlet, ochutnejte něco z toho, co jsme pro Vás napsali.

 Více...
Archiv novinek
©2003 - 2017 copyright LOSonline.eu