• Komu zvoní hrana

Nabízíme interaktivní workshopy pro žáky 2. stupně ZŠ a pro studenty 1. a 2. ročníků SŠ. Workshopy jsou realizovány lektory prostřednictvím metod neformálního vzdělávání. Hlavním cílem je prevence před sociální exkluzí.

Jednotlivá témata workshopů jsou:
 Finanční gramotnost (cílem je probudit ve studentech snahu zajímat se o finanční situaci v rodině)
 Typický bezdomovec (cílem je boj proti předsudkům a stereotypům)
 Odpovědní jsme všichni (cílem je, aby si studenti uvědomili zodpovědnost za svůj život)
 Osobní rozvoj (účastníci si uvědomí, že způsob trávení volného času ovlivňuje jeho život).

Workshopy jsou orientovány na průřezové témata
• výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
• multikulturní výchova
• osobnostní a sociální výchova.

Očekávaný mi výstupy je uvědomění si vlastní situace a potenciálních možností, zamyšlení se nad chováním a jednáním jednotlivce a rozvoj komunikačních, sociálních, finančních a občanských kompetencí.

Délka trvání: 90 minut.

Místo konání: U Vás ve škole.

Cena: 0 Kč.

Zaujala Vás naše nabídka?
Kontaktujte: Antonin.ferdan@losonline.eu

facebook # # # ...spoj se s námi!
Aktuality

Story Café je na světě!

SolidARTbrary (Solidarity through art and human library) je projekt financovaný programem Erasmus+ Vzdělávaní dospělých. Projekt cílí na podporu tolerance, solidarity a sociální inkluze skrze rozvoj kompetencí vzdělavatelů, multiplikátorů a tvůrců ,,vzorců chování a jednání“ v oblasti vzdělávání dospělých.

 Více...

Mezinárodní WS v rámci projektu PEAS

V rámci mezinárodního projektu PEAS byl ve dnech 25. 8. - 31. 8. 2017 realizován již 2. workshop, během něhož jsme vytvořili vzdělávací kurz v tématu Finanční management pro začínající podnikatele a start upy.

 Více...

PUBLIKACE POLÁCZEK JE NA SVĚTĚ

Drazí kolegové, je co slavit. Společně se studenty jsme prozkoumali část historie i současnosti u našich polských sousedů! Pokud nevíte kam na výlet, ochutnejte něco z toho, co jsme pro Vás napsali.

 Více...
Archiv novinek
©2003 - 2017 copyright LOSonline.eu