• Hrajeme o náš kraj

Publikace mapující projekt Hrajeme o náš kraj přináší celkové ohlédnutí za projektem a shrnutí všech akcí a výstupů.
Webové stránky projektu

Publikace ke stažení

  • Sailors on the CizitenShip

Publikace mapující projekt Sailors on the CitizenShip přináší celkové ohlédnutí a zároveň slouží jako didaktická pomůcka pro učitele a pracovníky s mládeží.
Webové stránky projektu

 

  • Poláczek

Publikace z projektu Poláczek obsahuje kromě informací o projektu, komentářů od účastníků i lektorů, didaktickou část s přesným popisem použitých metod. Primárně je publikace určena pracovníkům s mládeží a učitelům občanské výchovy. Publikace je také plná fotografií a tipů, jak připravit a zrealizovat kvalitní workshop na principech neformálního vzdělávání.

 

  • Publikace Komu zvoní hrana

Roční iniciativa podpořená programem Mládež v akci se zaměřením na problematiku sociálního vyloučení. Cílem bylo vytvořit interaktivní workshopy pro žáky základních a středních škol na základě příběhů bezdomovců, s nimiž se v Liberci setkáváme velice často a publikace s teoretickým podkladem a metodikami.

 

  • Rozjeď to!

Kampaň Rozjeď to! je součástí projektu O nás s námi, který vznikl z naší potřeby rozhýbat situaci kolem participace mladých lidí na veřejném dění a jejich vlastním životě. Projekt trval od září 2010 do června 2011.

Shrnutí projektu, výstupy z jednotlivých místních setkání včetně závěrečné konference naleznete v publikaci, která z projektu vznikla.

Více informací na webu projektu

 

  • Sailors on the CitizenShip – Discovering Africa

Publikace mapující projekt Sailors on the CitizenShip Discovering Africa přináší celkové ohlédnutí a zároveň slouží jako didaktická pomůcka pro učitele a pracovníky s mládeží.

Webové stránky projektu

 

  • Lhostejnost bolí

Publikace “Lhostejnost bolí” nahlíží na neobyčejné 4 příběhy, které se udály během druhé světové války. Publikace je ojedinělá v tom, že přináší také didaktické stvárnění uvedených příběhů odborníky z osmi evropských zemí.

Publikaci ke stažení zde

 

  • Poláczek

Publikace mapuje dva úspěšné ročníky česko-polského projektu Poláczek – Jesteśmy sousedé, který položil základ pro dlouhodobou spolupráci v oblasti práce s mládeží v západní části česko-polského pohraničí. Publikaci obsahuje kromě informací o projektu, komentářů od účastníků i lektorů, didaktickou část s přesným popisem použitých metod. Primárně je publikace určena pracovníkům s mládeží a učitelům občanské výchovy.

Webové stránky projektu.

Publikaci v elektronické podobě naleznete zde

facebook # # # ...spoj se s námi!
Aktuality

Story Café je na světě!

SolidARTbrary (Solidarity through art and human library) je projekt financovaný programem Erasmus+ Vzdělávaní dospělých. Projekt cílí na podporu tolerance, solidarity a sociální inkluze skrze rozvoj kompetencí vzdělavatelů, multiplikátorů a tvůrců ,,vzorců chování a jednání“ v oblasti vzdělávání dospělých.

 Více...

Mezinárodní WS v rámci projektu PEAS

V rámci mezinárodního projektu PEAS byl ve dnech 25. 8. - 31. 8. 2017 realizován již 2. workshop, během něhož jsme vytvořili vzdělávací kurz v tématu Finanční management pro začínající podnikatele a start upy.

 Více...

PUBLIKACE POLÁCZEK JE NA SVĚTĚ

Drazí kolegové, je co slavit. Společně se studenty jsme prozkoumali část historie i současnosti u našich polských sousedů! Pokud nevíte kam na výlet, ochutnejte něco z toho, co jsme pro Vás napsali.

 Více...
Archiv novinek
©2003 - 2017 copyright LOSonline.eu